Runexy (Thailand) Co.,Ltd.

Cyber Security PDPA Business Improvement Solutions

เราสามารถช่วยแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้

 • ป้องกันข้อมูลรั่วไหลภายในบริษัท

  ระบบการจัดการข้อมูล คือระบบที่มีหน้าที่ในการ จัดเก็บ, เก็บรักษา, สอดส่อง และวิเคราะห์ ข้อมูลของเครื่อง PC
  หากเราทำการจัดการข้อมูลบน PC และ Server อย่างเป็นประจำ ระบบการจัดการข้อมูลนั้นไม่ได้เป็นการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการข้อมูลรั่วไหลเพียงอย่างเดียว แต่ก็จะสามารถใช้วิธีการสืบหาสาเหตุในกรณีที่เกิดเหตุร้ายแรงได้เช่นกัน
  ซึ่งประวัติการใช้งาน PC นี้เรียกว่า “ล็อก” เราสามารถทราบได้ว่า ใคร, เมื่อใด, มีการทำงานอย่างไรในเครื่อง PC ของเรา
  นอกจากนั้น
  1.ด้วยการจัดตาดูข้อมูลการควบคุม PC จะทำให้สามารถลดและควบคุมความเสียหายให้ได้น้อยที่สุด
  2.ด้วยการจำกัดสิทธิการใช้งาน USB จะทำให้สามารถควบคุมการนำออกของข้อมูลได้

 • ทำความเข้าใจสถานะการณ์การทำงานที่บ้าน

  ระบบการจัดการข้อมูลเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับการตั้งมาตรการ Security ในยุคที่มีการทำงานที่บ้าน
  สำหรับบริษัทที่มีการให้พนักงานที่ทำงานที่บ้านนั้น การนำระบบการจัดการข้อมูลระยะไกลเข้ามาใช้งานนั้น พูดได้ว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นในการปกป้องทรัพย์สินทางข้อมูล
  ประโยชน์ของการใช้ระบบจัดการข้อมูลในการทำงานที่บ้านจะมีอยู่ 3 อย่างด้วยกันคือ ยับยั้งเหตุการณ์ข้อมูลรั่วไหล, ยกระดับประสิทธิภาพการทำงาน, และควบคุมการทำงานล่วงเวลา

 • ป้องกันการเข้าถึงที่ไม่ได้รับอนุญาต

  มีสาเหตุหลายประการที่ทำให้ข้อมูลรั่วไหลภายในบริษัท เช่น การเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาตของบุคคลที่สาม การติดมัลแวร์ และการทุจริตภายในโดยพนักงาน เพื่อป้องกันบริษัทจากภัยคุกคามต่างๆและป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลสำคัญ การเก็บบันทึกข้อมูลการทำงานและการควบคุมภายในบริษัทที่เข้มงวดจึงเป็นสิ่งสำคัญ การเก็บบันทึกข้อมูลการทำงานทำให้สามารถใช้มาตรการป้องกันข้อมูลรั่วไหล เพิ่มความเข้มงวดให้กับการควบคุมภายในบริษัท และเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการทำงานได้

 • ต้องการทราบเวลาการทำงานที่ถูกต้อง

  แม้ว่าเวลาทำงานในบัตรลงเวลา จะเป็นเวลา 9.00 น.-17.00 น แต่ในกรณีที่ข้อมูลการทำงานของ PC บันทึกเวลาเป็น 9.00 น. - 22 .00 น. นั่นมีความเป็นไปได้ที่พนักงานมีการแอบ "ทำงานล่วงเวลา " ที่บริษัท หากจัดการการเข้างานได้อย่างถูกต้องด้วยบันทึกการทำงานของ PC และส่งเสริมพนักงาน ก็จะสามารถยับยั้งการปลอมแปลงเวลาทำงานได้ นอกจากนี้ ยังสามารถรู้ได้ว่าพนักงานทำงานล่วงเวลาจริงมากน้อยเพียงใด ทำให้สามารถตรวจสอบปริมาณงานต่อคน การรับผิดชอบ และจัดการตำแหน่งงานของพนักงานได้อย่างเหมาะสม

เหตุผลที่เลือก

 • เพิ่มความปลอดภัยของข้อมูล และลดความผิดพลาดจากการทำงานของมนุษย์ โดย จัดเก็บข้อมูลได้ลึกถึงระดับ OS Kernal โดยสามารถจัดเก็บ Log สูงสุดถึง 15 ประเภท ซึ่งครอบคลุมการทำงาน ณ ปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็น ระยะเวลาการทำงาน(Usage Time, Active Time) รายละเอียดการเข้าถึงข้อมูลหรือเว็บไซต์ต่าง

 • สามารถนำข้อมูลจากโปรแกรม ที่ทำการ ส่งออกมาในรูปแบบของ CSV มาใช้เป็นหลักฐาน หรืออ้างอิงทางอิงกฎหมายได้ ครอบคลุมถึงมาตรการป้องกันข้อมูลรั่วไหล ข้อมูลส่วนบุคคล ( PDPA ) และยังสามารถควบคุมการใช้อุปกรณ์โดยการตั้งค่าการเข้าถึงข้อมูล ผ่านทางโปรแกรม เพื่อป้องกันการส่งออกข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาติ

 • สามารถรายงานการทำงานของพนักงานออกมาในรูปของ Report (Alert report, Export File Report, Computer Usage Report) เพื่อใช้ในการวิเคราะห์และวางแผนการทำงานเพื่อประสิทธิภาพการทำงานให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท

 • มีการการันตีการใช้งานจากผู้ใช้งานจริงจากประเทศญี่ปุ่นกว่า 3000 บริษัท IT review ผลการประเมินความพึงพอใจจากผู้ใช้จากประเทศญี่ปุ่นมีคะแนน 4.0-4.2 ดาวจากทั้งหมด 5 ดาวจึงมั่นใจได้ว่าโปรแกรมมีความเสถียรภาพ น่าเชื่อถือ และมี Support Center ที่เชียวชาญพิจารณาหรือปรึกษาได้

PRODUCT / SERVICE

 1. Product/Service

  MylogStar Cloud

  Log management Software ที่แสดง Log ของเครื่องคอมพิวเตอร์บนแพลตฟอร์ม Cloud โดยสามารถจัดเก็บและวิเคราะห์ Log ได้ทั้งหมด 10 ประเภท อีกทั้งผู้ใช้งานสามารถสอดส่องผ่าน Web Console ซึ่งรองรับการใช้งานคอมพิวเตอร์ได้สูงสุด 300 เครื่อง ง่ายใช้งาน แม้ว่าผู้ใช้งานไม่มีความรู้ทางด้านไอที ก็ตาม

 2. Product/Service

  MylogStar Desktop / File Server

  Log management Software ที่แสดง Log ของเครื่องคอมพิวเตอร์หรือเครื่องเซิร์ฟเวอร์ โดยสามารถจัดเก็บและวิเคราะห์ Log ได้ทั้งหมด 15 ประเภท มีการจัดการเข้าถึงอุปกรณ์การใช้งานต่างๆ เช่น Harddisk, Floopy disk และ USB device และตั้งค่าการเลือกเก็บข้อมูล log

 3. Product/Service

  Active Image Projector Desktop version

  เครื่องมือที่สำรองข้อมูลเป็น File Image ใช้ได้ทั้งในเครื่อง PC และเครื่อง PC จำลอง สำหรับระบบปฎิบัติการ Client Windows โดยส่วนที่จะคัดลอกจากฮาร์ดดิสก์ทั้งหมดนั้น ระบบจะสำรองและบันทึกทั้งระบบปฎิบัติการ แอปพลิเคชั่น และข้อมูลต่างๆ อีกทั้งสามารถกู้คืนไฟล์และโฟลเดอร์ทั้งหมดได้อย่างง่ายดาย

 4. Product/Service

  Active Image Projector Server version

  เครื่องมือสำรองข้อมูลในรูปแบบ File Image ใช้ได้ทั้งเครื่อง PC และเครื่อง PC จำลอง สำหรับระบบปฎิบัติการ Windows Server โดยส่วนที่จะคัดลอกจากฮาร์ดดิสก์ทั้งหมดนั้น ระบบจะสำรองและบันทึกทั้งระบบปฎิบัติการ แอปพลิเคชั่น และข้อมูลต่างๆ อีกทั้งสามารถกู้คืนไฟล์และโฟลเดอร์ทั้งหมดได้อย่างง่ายดาย

MOVIE

COMPANY PROFILE

ชื่อบริษัท Runexy (Thailand) Co.,Ltd.
ที่อยู่ 253 Asoke Building 28 Floor, No.253, Sukhumvit 21 Rd. (Asoke), Klongtoey Nua, Wattana, Bangkok 10110 Thailand
หมายเลขโทรศัพท์ 02-258-5870
อีเมล th-mls-sales@runexy.co.jp
URL https://www.runexy.co.th/