04.07.2022

ปรับปรุงนโยบายส่วนตัวของ ICHI แล้ว

ICHI Privacy Policy

เนื่องจากเว็บไซต์ ICHI อาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับจากผู้เข้าชมเว็บไซต์ จึงขอแจ้งวิธีการเก็บรวบรวม วัตถุประสงค์ในการใช้งาน การจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ สิทธิของผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามระบุด้านล่าง อย่างไรก็ตาม ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์อาจไม่สามารถใช้บริการบนเว็บไซต์ ICHI ได้ หากไม่ยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

1.บริษัท บิ๊กบีท แบงค็อก จำกัด ผู้จัดทำเว็บไซต์ ICHI จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับจากผู้เข้าชมเว็บไซต์ ด้วยวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

 • ใช้เพื่อติดต่อสื่อสารเกี่ยวกับกิจกรรมของ ICHI
 • ใช้เพื่อแนะนำโปรโมชันต่าง ๆ จาก ICHI

2.ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับจากการติดต่อสอบถามเข้าไปยังแต่ละบริษัทที่อยู่ใน ICHI Show Case จะถูกมอบให้เฉพาะบริษัทที่จัดแสดงอยู่ใน ICHI Show Case เท่านั้น (บริษัทญี่ปุ่นที่มีฐานอยู่ในประเทศไทย และนอกประเทศไทย) และเราจะใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อแจ้งข้อเสนอ ดำเนินกิจกรรมการขาย จัดหาข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์/บริการให้ และใช้เพื่อแนะนำงานสัมมนา/งานนิทรรศการซึ่งจัดขึ้นโดยบริษัทแต่ละแห่งที่อยู่ใน ICHI Show Case

อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดแสดงที่นำมาเสนออาจมีการอัพเดทเปลี่ยนแปลงข้อมูลเป็นครั้งคราว ดังนั้น กรุณาตรวจสอบข้อมูลล่าสุดในหน้านี้

3.สำหรับการขอคำปรึกษาเกี่ยวกับ “การแจ้งวัตถุประสงค์การใช้งาน” “การเปิดเผย” “การแก้ไข การเพิ่มเติม การลบ” “การระงับใช้ การระงับการลบ และการระงับการให้ข้อมูลแก่บุคคลที่สาม” ของข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับจากผู้เข้าชมเว็บไซต์ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการลูกค้าของเราตามรายละเอียดที่ให้ไว้ด้านล่างนี้

4.หากต้องการขอคำปรึกษาเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล และติดต่อสอบถามเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์/บริการต่าง ๆ รวมไปถึงการให้คำแนะนำแก่บริษัทแต่ละแห่งที่จัดแสดงอยู่ใน ICHI Show Case กรุณาติดต่อบริษัทเหล่านั้นโดยตรง หากต้องการติดต่อสอบถามเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลบนเว็บไซต์ กรุณาติดต่อผู้จัดทำเว็บไซต์ ICHI ตามรายละเอียดด้านล่าง

เกี่ยวกับนโยบายการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทต่าง ๆ ใน ICHI Show Case

หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้ใน ICHI Show Case โปรดติดต่อบริษัทแต่ละแห่งโดยตรง กรุณาดูข้อมูลการติดต่อและนโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้แสดงสินค้าใน ICHI Show Case ตามระบุไว้ด้านล่าง

 • ISID South East Asia (Thailand) Co. Ltd. : https://www.isid.co.jp/english/policy.html
 • NEO THAI ASIA Co., Ltd. : https://desknets-th.com/common/img/privacy-policy-th.pdf
 • Thai NS Solutions Co., Ltd. : https://global.nssol.nipponsteel.com/th/gdpr-notice.html
 • QUALICA (Thailand) Co., Ltd. : https://www.qualica-th.co.th/th/csr/
 • HULFT Pte Ltd. : https://home.saison.co.jp/english/company/privacy.html
 • Classmethod (Thailand) Co., Ltd. : https://www.classmethod.co.th/en/privacy-policy
 • Hitachi Asia (Thailand) Co., Ltd. : https://www.hitachi.co.th/utility/privacy/index.html
 • NTT DATA (Thailand) Co., Ltd. : https://www.nttdata.com/th/en/privacy-statement
 • Studist (Thailand) Co., Ltd. : https://d3oj2exa90zlgr.cloudfront.net/resources/210501s_PrivacyPolicy_Studist_Eng.pdf
 • Toyo Business Engineering (Thailand) Co., Ltd. : https://www.b-en-g.co.th/en/privacy.html
 • Wacom Co., Ltd. : https://www.wacom.com/th-th/terms-of-usel
 • Sansan, Inc. : https://www.sansan.com/privacy/
 • PORTERS Corporation : https://portershrbc.com/privacy-policy/
 • HACARUS INC. : https://hacarus.com/privacy-policy/
 • Kintone Southeast Asia Sdn. Bhd. : https://www.kintone.com/en-sea/privacy-policy/
 • TORETA ASIA PTE LTD : http://toretaasia.com/privacy-policy/
 • Runexy (Thailand) Co., Ltd. : https://runexy.co.th/company-profile/
 • CYBERNET SYSTEMS MALAYSIA SDN.BHD. : https://www.cybernet.jp/english/company/policy/security/
 • ผู้จัดทำเว็บไซต์
  Bigbeat Bangkok Co., Ltd.
  10/181 อาคารเดอะ เทรนดี้ ออฟฟิศ ชั้น 23 ห้อง 2304 ดี สุขุมวิทซอย 13
  ถ.สุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
  TEL:02-168-7838
  e-mail:ichi@bigbeat-bkk.co.th
  เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการลูกค้า