04.07.2022

ปรับปรุงนโยบายส่วนตัวของ ICHI แล้ว

ICHI Privacy Policy

เนื่องจากเว็บไซต์ ICHI อาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับจากผู้เข้าชมเว็บไซต์ จึงขอแจ้งวิธีการเก็บรวบรวม วัตถุประสงค์ในการใช้งาน การจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ สิทธิของผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามระบุด้านล่าง อย่างไรก็ตาม ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์อาจไม่สามารถใช้บริการบนเว็บไซต์ ICHI ได้ หากไม่ยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

1.บริษัท บิ๊กบีท แบงค็อก จำกัด ผู้จัดทำเว็บไซต์ ICHI จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับจากผู้เข้าชมเว็บไซต์ ด้วยวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

 • ใช้เพื่อติดต่อสื่อสารเกี่ยวกับกิจกรรมของ ICHI
 • ใช้เพื่อแนะนำโปรโมชันต่าง ๆ จาก ICHI

2.ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับจากการติดต่อสอบถามเข้าไปยังแต่ละบริษัทที่อยู่ใน ICHI Show Case จะถูกมอบให้เฉพาะบริษัทที่จัดแสดงอยู่ใน ICHI Show Case เท่านั้น (บริษัทญี่ปุ่นที่มีฐานอยู่ในประเทศไทย และนอกประเทศไทย) และเราจะใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อแจ้งข้อเสนอ ดำเนินกิจกรรมการขาย จัดหาข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์/บริการให้ และใช้เพื่อแนะนำงานสัมมนา/งานนิทรรศการซึ่งจัดขึ้นโดยบริษัทแต่ละแห่งที่อยู่ใน ICHI Show Case

อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดแสดงที่นำมาเสนออาจมีการอัพเดทเปลี่ยนแปลงข้อมูลเป็นครั้งคราว ดังนั้น กรุณาตรวจสอบข้อมูลล่าสุดในหน้านี้

3.สำหรับการขอคำปรึกษาเกี่ยวกับ “การแจ้งวัตถุประสงค์การใช้งาน” “การเปิดเผย” “การแก้ไข การเพิ่มเติม การลบ” “การระงับใช้ การระงับการลบ และการระงับการให้ข้อมูลแก่บุคคลที่สาม” ของข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับจากผู้เข้าชมเว็บไซต์ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการลูกค้าของเราตามรายละเอียดที่ให้ไว้ด้านล่างนี้

4.หากต้องการขอคำปรึกษาเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล และติดต่อสอบถามเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์/บริการต่าง ๆ รวมไปถึงการให้คำแนะนำแก่บริษัทแต่ละแห่งที่จัดแสดงอยู่ใน ICHI Show Case กรุณาติดต่อบริษัทเหล่านั้นโดยตรง หากต้องการติดต่อสอบถามเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลบนเว็บไซต์ กรุณาติดต่อผู้จัดทำเว็บไซต์ ICHI ตามรายละเอียดด้านล่าง

เกี่ยวกับนโยบายการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทต่าง ๆ ใน ICHI Show Case

หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้ใน ICHI Show Case โปรดติดต่อบริษัทแต่ละแห่งโดยตรง กรุณาดูข้อมูลการติดต่อและนโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้แสดงสินค้าใน ICHI Show Case ตามระบุไว้ด้านล่าง

 • ISID South East Asia (Thailand) Co. Ltd. : https://www.isid.co.jp/english/policy.html
 • NEO THAI ASIA Co., Ltd. : https://desknets-th.com/common/img/privacy-policy-th.pdf
 • Thai NS Solutions Co., Ltd. : https://global.nssol.nipponsteel.com/th/gdpr-notice.html
 • QUALICA (Thailand) Co., Ltd. : https://www.qualica-th.co.th/th/csr/
 • HULFT Pte Ltd. : https://home.saison.co.jp/english/company/privacy.html
 • Classmethod (Thailand) Co., Ltd. : https://www.classmethod.co.th/en/privacy-policy
 • Hitachi Asia (Thailand) Co., Ltd. : https://www.hitachi.co.th/utility/privacy/index.html
 • NTT DATA (Thailand) Co., Ltd. : https://www.nttdata.com/th/en/privacy-statement
 • Studist (Thailand) Co., Ltd. : https://d3oj2exa90zlgr.cloudfront.net/resources/210501s_PrivacyPolicy_Studist_Eng.pdf
 • Toyo Business Engineering (Thailand) Co., Ltd. : https://www.b-en-g.co.th/en/privacy.html
 • Wacom Co., Ltd. : https://www.wacom.com/th-th/terms-of-usel
 • Sansan, Inc. : https://www.sansan.com/privacy/
 • PORTERS Corporation : https://portershrbc.com/privacy-policy/
 • HACARUS INC. : https://hacarus.com/privacy-policy/
 • Kintone Southeast Asia Sdn. Bhd. : https://www.kintone.com/en-sea/privacy-policy/
 • TORETA ASIA PTE LTD : http://toretaasia.com/privacy-policy/
 • Runexy (Thailand) Co., Ltd. : https://runexy.co.th/company-profile/
 • CYBERNET SYSTEMS MALAYSIA SDN.BHD. : https://www.cybernet.jp/english/company/policy/security/
 •  Material Automation (Thailand) Co., Ltd.: https://www.mat.co.th/en/privacy-policy-detail/
 • X-Locations Inc.: https://www.x-locations.com/privacy-policy/
 • บริษัท เน็ตดีไซน์ โฮสต์ จำกัด:https://cloud.z.com/th/privacy/
 • RIKKEI (THAILAND) CO., LTD:https://rikkeisoft.com/privacy-and-terms-of-use/
 • I AM Consulting Co., Ltd.:https://www.iamconsulting.co.th/policy.html
 • TerraSky (Thailand) Co., Ltd.:https://www.terrasky.co.th/s/policy?language=en_US
 • IIJ Global Solutions (Thailand) Co.,Ltd.:https://th.iij.com/en/privacy-policy
 • C.S.I. Group:https://www.csigroups.com/privacy?lang=en
 • RICOH (THAILAND) LTD:https://www.ricoh.co.th/privacy-policy
 • Mobile Innovation Co., Ltd.:https://www.mobileinnovation.asia/PRIVACY_POLICY/62c41576af6f6900135c44c1
 • KDDI (THAILAND) LTD.: https://th.kddi.com/privacypolicy/
 • Human Technologies(Thailand)Co.,Ltd.: https://h-t.co.th/th/privacy/
 • HENNGE K.K.: https://hennge.com/global/GDPR-Policy.html
 • Genech Communication CO., LTD.: https://www.genech.co.jp/security/
 • AI inside Inc.:https://inside.ai/en/about/privacy/
 • RevComm Inc.:https://www.revcomm.co.jp/agreement/
 • Asilla Inc.:https://en.asilla.com/security
 • Clip Tip Co., Ltd.:https://www.cliptip.co.jp/th/privacy/
 • CADDI (THAILAND) Co., Ltd.:https://caddi.com/th/privacy-policy/
 • Rei Frontier,Inc:https://www.rei-frontier.jp/privacypolicy/
 • Credit Engine Asia Pte. Ltd.:https://global.creditengine.jp/privacy-policy
 • Cloud CIRCUS, Inc.: https://th.bow-now.com/privacy.html
 • TORETA ASIA PTE LTD:https://toretaasia.com/privacy-policy/
 • Startbahn, Inc. :https://startbahn.notion.site/Privacy-Policy-70188defc4354e168436c2db44b5ea3b
 • AGRIST Inc. : https://agrist.com/privacy-policy
 • iCONEXT CO.,LTD.:https://iconext.co.th/privacy-policy-en/
 • SMARTCAMP CO., LTD.:https://smartcamp.co.jp/privacy_policy
 • Infcurion, Inc.:https://infcurion.com/en/policy/
 • SATORI, Inc.:https://satori.marketing/privacy-policy/
 • Kyash Inc.:https://www.kyash.co/legal/policy/privacy-en
 • UniFa Inc.:https://unifa-e.com/company/privacy.html
 • AI Medical Service Inc.:https://en.ai-ms.com/privacy
 • Net Protections, Inc.:https://corp.netprotections.com/en/privacypolicy/
 • ChatBook Co. Ltd.:https://www.crafter.co.jp/jp/privacy-policy
 • UPWARD,Inc.:https://www.upward.jp/privacy
 • wevnal inc.:https://wevnal.co.jp/privacy-policy/
 • Concierge U:https://kuzen.io/privacy
 • Commmune Inc.:https://commune.co.jp/privacy_policy/
 • Aldagram Inc.:https://www.kanna4u.com/privacy
 • X-Locations Inc.:https://www.x-locations.com/privacy-policy/
 • Innovation X Solutions: https://www.innovation.co.jp/policy/
 • Asobica, Inc:https://asobica.co.jp/privacy
 • Recursive Inc:https://recursiveai.co.jp/ja/privacy-policy/
 • ผู้จัดทำเว็บไซต์
  Bigbeat Bangkok Co., Ltd.
  10/181 อาคารเดอะ เทรนดี้ ออฟฟิศ ชั้น 23 ห้อง 2304 ดี สุขุมวิทซอย 13
  ถ.สุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
  TEL:02-168-7838
  e-mail:ichi@bigbeat-bkk.co.th
  เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการลูกค้า