AI Technology

Digital

07.02.2024

Adopting VISAI’s AI Solutions for Businesses and Navigating AI Challenges in Thailand

ปฏิเสธไม่ได้เลยว่า ในเวลานี้ถนนการทำงานทุกสายของธุรกิจต่างพุ่งไปที่ AI เพราะเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์สามารถยกระดับองค์กรให้เหนือคู่แข่งได้ อีกทั้งยังช่วยลดต้นทุนการผลิต เพิ่มคุณภาพและผลกำไร จะสังเกตได้ว่า ขณะนี้องค์กรขนาดใหญ่หลายแห่งทั้งในไทยและต่างประเทศ เริ่มแตกบริษัทลูกเพื่อทำธุรกิจเกี่ยวข้องกับ AI ออกมาเพิ่มเติมกันอย่างต่อเนื่อง

VISAI ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2022 ก่อนจะมาให้บริการด้าน AI Solution ในรูปแบบบริษัท เดิม VISAI มีรากฐานจากสถาบันวิทยสิริเมธี หรือ VISTEC มาก่อนตั้งแต่ปี 2015 โดยเป็นสถาบันวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคุณภาพสูง ซึ่งต่อมาในปี 2019 ทีมงาน VISTEC ได้ร่วมกับ DEPA (สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล) จัดตั้งสถาบันวิจัยปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย (AIResearch) ซึ่งมีการออกงานวิจัยเกี่ยวกับ AI, ชุดข้อมูลสาธารณะ รวมถึง AI Model เป็นจำนวนมาก เพื่อเร่งนำเอาวิทยาการ AI มาพัฒนาเป็นโซลูชันใช้ในประเทศ ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ความต้องการใช้งาน AI ในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมนั้นเพิ่มสูงอย่างต่อเนื่อง จึงได้ก่อตั้งบริษัท VISAI ขึ้นมาอย่างเป็นทางการ เพื่อบูรณาการองค์ความรู้งานวิจัยและเทคโนโลยีจนเกิดเป็น 3 บริการ ที่จะทำให้ภาคธุรกิจสามารถเข้าถึงได้ง่ายขึ้น ได้แก่ AI Solutions, AI Cloud Platform และ AI Training ในที่สุด จึงถือว่าเป็นบริษัทที่มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในเทคโนโลยี AI สำหรับธุรกิจหลากหลายด้าน

AI คืออะไร?
คำนิยามของ AI (Articificial Intelligence) ค่อนข้างกว้าง แต่หากจะให้นิยามเป็นคีย์เวิร์ดสั้น ๆ ก็อาจกล่าวได้ว่า AI คือ เทคโนโลยีที่มีความฉลาดคล้ายคลึงกับมนุษย์ และด้วยคุณสมบัตินี้ มนุษย์เราจึงสามารถนำ AI มาใช้ประโยชน์ได้หลากหลายด้าน เช่น การลดระยะเวลาขั้นตอนการทำงาน การใช้ระบบอัตโนมัติ ช่วยให้การตัดสินใจมีความแม่นยำมากยิ่งขึ้น ลดการเกิด human error รวมถึงการลดต้นทุนในธุรกิจต่าง ๆ

ประโยชน์ของ Data & AI ในธุรกิจต่าง ๆ
ในทางธุรกิจ AI สามารถช่วยให้ขั้นตอนการทำงานเป็นไปได้อย่างรวดเร็วลัดสั้นตัดตรงมากยิ่งขึ้น ทั้งยังช่วยลดต้นทุน ลดความผิดพลาดในขั้นตอนต่าง ๆ หรืออาจเรียกสั้น ๆ ว่า การนำ AI ไปช่วยพัฒนา operations ต่าง ๆ ในธุรกิจนั่นเอง
นอกจากองค์กรจะสามารถใช้ AI ในการพัฒนาขั้นตอนการทำงานที่มีอยู่เดิมแล้ว ยังสามารถใช้เทคโนโลยีนี้ในการพัฒนาต่อยอดให้เกิดการพัฒนาขั้นตอนการดำเนินงานแบบใหม่ ๆ รวมไปถึงการพัฒนาธุรกิจโมเดลใหม่ ๆ เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจเพิ่มจากเดิมได้อีกด้วย

วิวัฒนาการของ AI
สังเกตได้ว่าเทคโนโลยี AI มีจุดเริ่มต้นเริ่มมาจากการประมวลผลแบบไม่ซับซ้อนก่อน เช่น Chatbot ที่ใช้ตอบคำถามแบบง่าย ๆ การ forecast เบื้องต้น กระทั่งเข้าสู่ช่วงประมาณ 5-10 ปีก่อนหน้านี้ AI ได้รับการพัฒนาให้มีความฉลาดมากยิ่งขึ้น จนสามารถเล่นหมากรุกชนะแชมป์หมากรุกที่เป็นมนุษย์ได้ รวมถึงเป็นยุคสมัยของ “siri” ซึ่งเป็น AI ที่สามารถโต้ตอบกับมนุษย์ด้วยเสียง รวมถึงระบบถามตอบอื่น ๆ ที่มีความซับซ้อนมากกว่าในอดีต
ปัจจุบัน วิวัฒนาการของ AI เข้าสู่ช่วง Generative AI เช่น Chat GPT ซึ่งเป็นการสร้างข้อความด้วย AI มีกระทั่งการสร้างรูปภาพในแบบต่าง ๆ หรือ การสร้างเสียงด้วย AI และเมื่อเทคโนโลยี AI พัฒนาจากการเรียนรู้ ประมวลผล มาสู่การสร้างสิ่งต่าง ๆ ได้ด้วยตัวเอง มนุษย์เราจึงสามารถหยิบ AI มาปรับใช้งานได้หลากหลายแบบตามความต้องการของแต่ละธุรกิจ

AI Trends 2024
โมเดลธุรกิจที่ขับเคลื่อนด้วย AI กำลังได้รับความนิยมในช่วงนี้ เนื่องจาก AI สามารถนำไปผนวก หรือผสมผสานกับธุรกิจในรูปแบบต่าง ๆ ได้หลากหลาย เช่น การตลาด logistics ฯลฯ นอกจากในส่วนหน้าบ้านธุรกิจแล้ว องค์กรยังสามารถนำ AI มาพัฒนาในส่วนของหลังบ้านได้ด้วย เช่น ระบบ Chatbot ต่าง ๆ หรือ OCR (การอ่านข้อความในรูปภาพ แล้วคีย์ออกมาเป็น text ช่วยกรอกเอกสารหลังบ้านได้ในระยะเวลาอันสั้น) รวมไปถึงการรักษาข้อมูลต่าง ๆ ให้อยู่ในสถานที่ปลอดภัย และอยู่ในรูปแบบที่ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

VISAI’s Use Cases
VISAI รับทำ AI Model และ AI project application ในหลากหลายสาขาธุรกิจ ขอยกตัวอย่างบางส่วนมาอธิบายให้ได้เห็นภาพ
เริ่มจากธุรกิจโรงงานอุตสาหกรรม VISAI ทำในส่วนของการประมวลผลภาพ โดยการนำกล้องไปติดตั้งเพื่อตรวจจับวัตถุที่วิ่งผ่านสายพาน เมื่อพบ defect แขนกลก็จะดีดวัตถุนั้นออกจากไลน์การผลิต
สำหรับธุรกิจการเงิน VISAI ทำ AI Model เพื่อเตือนกลโกงที่ตรวจพบก่อนเกิดความเสียหาย
ในส่วนของธุรกิจพลังงาน VISAI ทำ AI Model เพื่อช่วยนักธรณีวิทยาแปรผลข้อมูลจากหลุมขุดเจาะได้เร็วขึ้น รวมไปถึง AI Model เกี่ยวกับ Energy management system ซึ่งจะคอยตัดสินใจว่าช่วงเวลาไหนจะชาร์จไฟเข้าแบตเตอรี่ ช่วงเวลาไหนจะปล่อย ช่วยลดค่าไฟฟ้าลงได้มาก นอกจากองค์กรเอกชน VISAI ยังมีส่วนช่วยดูแลในภาครัฐด้วยเช่นกัน เช่น การใช้ AI ถอดเสียงบันทึกการประชุม

อุปสรรคและความท้าทายของการนำ AI มาใช้
ปัจจุบันบุคลากรด้าน AI ยังคงขาดแคลน เนื่องจากเป็นเทคโนโลยีที่ใหม่มาก ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางจึงยังมีจำนวนน้อย เทคโนโลยี AI ยังถูกใช้ในวงจำกัด ทั้งที่จริง AI มีแนวโน้มที่จะสร้างประโยชน์ให้กับธุรกิจได้หลายสาขา แต่ด้วยความที่เป็นเทคโนโลยีใหม่มาก จึงมักยังอยู่ในระหว่างทาง หรือขั้นตอน R&D ยิ่งไปกว่านั้น การใช้เทคโนโลยี AI ยังคงต้องการการสนับสนุนจากทางภาครัฐอีกหลายส่วน ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของกฎข้อบังคับในการใช้งาน โครงสร้างพื้นฐาน และการศึกษา ปัจจุบันแม้จะยังไม่มีกฎหมายบังคับใช้ VISAI และผู้ใช้งาน AI ในหลายแห่ง ก็กำลังพยายามใช้งาน AI อย่างมีความรับผิดชอบ และพร้อมจะปรับตัวตามกฎหมายเมื่อมีการบังคับใช้ออกมาในอนาคต

สอบถามข้อมูลการพัฒนา AI ไปใช้ในบริษัทและองค์กรได้ที่ https://visai.ai

RECOMMEND