AI Technology

14.06.2024

Informatica และ Databricks ขยายขีดความสามารถของข้อมูล AI

Informatica หรือ บริษัทพัฒนาซอฟต์แวร์สัญชาติอเมริกัน ผู้นำด้านการจัดการข้อมูลบนคลาวด์ระดับองค์กร ได้ประกาศร่วมมือกับ Databricks หรือ บริษัทข้อมูล การวิเคราะห์และปัญญาประดิษฐ์ โดยมีเป้าหมาย คือ การรวบรวมความสามารถของแพลตฟอร์ม Intelligent Data Management Cloud (IDMC) ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของ Informatica และแพลตฟอร์ม Databricks Data Intelligence

อีกหนึ่งจุดมุ่งหมายของการร่วมมือในครั้งนี้ คือ ลูกค้าสามารถปรับใช้แอปพลิเคชัน generative AI (Gen AI) ระดับองค์กรได้ในวงกว้าง โดยอ้างอิงจากฐานของข้อมูลและMetadata คุณภาพสูงที่มีความน่าเชื่อถือ ในขณะเดียวกัน บริษัทต่างๆ ได้เปิดตัว Unity Catalog อย่างเต็มรูปแบบเพื่อรองรับแพลตฟอร์ม Intelligent Data Management Cloud ของ Informatica นอกเหนือจากบริการบูรณาการข้อมูลฟรีผ่าน Databricks Partner Connect

โดยก่อนหน้านี้ ในเดือนพฤษภาคม 2567 Informatica ได้เปิดตัวโมเดล AI อย่าง CLAIRE ที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยให้ธุรกิจต่างๆ สามารถใช้งานข้อมูลขององค์กรบนแอปพลิเคชัน Gen AI ด้วยการสร้างเนื้อหาใหม่จากข้อมูลจำนวนมาก นอกจากนี้ Databricks ยังได้ร่วมมือกับองค์กรที่มีชื่อเสียงอื่นๆ เช่น KPMG เพื่อช่วยให้ลูกค้าได้รับประโยชน์สูงสุดจากการใช้ข้อมูลของตนเอง ส่งเสริมศักยภาพ ความสร้างสรรค์ด้านวัตกรรมด้วย AI ได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น

การพัฒนาแอปพลิเคชัน Gen AI ระดับองค์กรของสองบริษัทยักษ์ใหญ่ ทำให้เกิดความสามารถใหม่สี่ประการและพิมพ์เขียวโซลูชัน Gen AI สำหรับ Databricks DBRX ซึ่งเป็นโมเดลภาษาขนาดใหญ่แบบเปิดสำหรับวัตถุประสงค์ทั่วไป (LLM) ของบริษัท โดยพิมพ์เขียว Gen AI ของ Informatica จะส่งต่อแผนงานสำหรับลูกค้าในการพัฒนาแอปพลิเคชัน Gen AI ที่ใช้การดึงข้อมูล Augmented Generation (RAG) และความสามารถของ Databricks DBRX พิมพ์เขียวของบริษัทที่ได้รับการออกแบบเพื่อให้ลูกค้าสามารถสร้างโซลูชันที่ใช้ RAG โดยใช้ประโยชน์จาก no-code/low-code interface ของ Informatica และระบบอัจฉริยะที่ขับเคลื่อนด้วย Metadata และฐานข้อมูล Databricks Vector สำหรับการฝังข้อมูล

ด้วยเหตุนี้ บริษัทต่างๆ จึงอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลเชิงลึกเพื่อนำไปใช้ในวงกว้างและไว้วางใจในศักยภาพของเทคโนโลยี AI

ที่มา: https://technologymagazine.com/data-and-data-analytics/informatica-and-databricks-expand-ai-data-capabilities

RECOMMEND