AI Technology

28.06.2024

การศึกษาด้าน AI ของ Salesforce เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้กับองค์กร

จากการวิจัยของ Salesforce ปัจจุบัน AI ได้รับความไว้วางใจในที่ทำงานเพิ่มมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็น AI ผู้ช่วย, การตอบกลับข้อความอัตโนมัติ, ระบบอัตโนมัติ รวมไปถึงการวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูง แอปพลิเคชัน AI จึงได้รับการแพร่หลายมากขึ้นในชีวิตประจำวัน

AI สามารถทำให้งานประจำเป็นไปโดยอัตโนมัติ เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการตัดสินใจและศึกษาข้อมูลเชิงลึกใหม่ๆ จากชุดข้อมูลที่ซับซ้อน ไม่เพียงแต่เพิ่มประสิทธิภาพและผลผลิต แต่ยังสร้างโอกาสทางด้านนวัตกรรมและการเติบโตอีกด้วย
อย่างไรก็ตาม การเพิ่มขึ้นของ AI ทำให้เกิดกังวลเกี่ยวกับอนาคตของการทำงาน ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับเครื่องจักร และผลกระทบทางจริยธรรมของระบบอัตโนมัติที่เพิ่มมากขึ้น ซึ่งการวิจัยนี้ได้ไขความกระจ่าง โดยนำเสนอข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับสถานะปัจจุบันของการนำ AI มาใช้ในสถานที่ทำงานและแนวโน้มในอนาคต
จากผลสำรวจกว่า 6,000 คนทั่วโลก AI ได้รับความเชื่อมั่นจากพนักงานเพิ่มขึ้นในกระบวนการทำงานที่สำคัญและไว้วางใจให้ AI ปฏิบัติหน้าที่ถึง 43% โดยผู้นำระดับสูงมีแนวโน้มที่จะยอมรับ AI มากกว่าพนักงานทั่วไปและไว้วางใจให้ AI จัดการงานของตนถึง 51% แต่พนักงานทั่วไปไว้วางใจเพียง 40% ความแตกต่างนี้อาจชี้ให้เห็นว่า ผู้นำระดับสูงมองเห็นประสิทธิภาพและผลประโยชน์ เช่น การเขียนโค้ด (15%) การเปิดเผยข้อมูลเชิงลึก (13%) การพัฒนาการสื่อสาร (12%) และการทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยส่วนตัว (12%)
อย่างไรก็ตาม การทำงานเป็นทีม การเตรียมความพร้อม การฝึกอบรมและความปลอดภัยของข้อมูล ยังคงเป็นงานที่พนักงานสามารถทำได้มีประสิทธิภาพมากกว่า AI
นอกจากนี้ 63% ของพนักงานทั่วโลกเชื่อว่าการมีส่วนร่วมของมนุษย์จะช่วยเพิ่มความไว้วางใจให้ AI มากขึ้น และภายในสองปีข้างหน้านี้ พนักงานที่เข้าใจกระบวนการทำงานของ AI ว่าถูกนำไปใช้และควบคุมอย่างไร มีแนวโน้มที่จะเชื่อถือ AI เพิ่มขึ้นมากกว่าถึง 5 เท่า เมื่อเทียบกับผู้ที่ขาดความเข้าใจ

ปัจจุบัน องค์กรต่างๆ ยังคงบูรณาการ AI ให้เข้ากับการดำเนินงานของตนเอง การลงทุนในด้านการให้ความรู้แก่พนักงานและการสร้างทักษะมีความสำคัญเป็นอย่างมาก โดยพนักงาน 62% ระบุว่า การส่งเสริมความรู้ด้าน AI จะช่วยเพิ่มความไว้วางใจให้ AI มากขึ้น และการมอบประสบการณ์ตรงด้วยเทคโนโลยีจะเป็นกุญแจสำคัญในการสร้างความมั่นใจอีกด้วย

ที่มา: https://technologymagazine.com/articles/salesforce-ai-study-reshaping-the-workplace-building-trust

RECOMMEND