Smart Factory

05.07.2024

ERP solution: พลิกโฉมการผลิต เพิ่มประสิทธิภาพ ลดต้นทุน

ในยุคอุตสาหกรรม 4.0 โซลูชัน ERP อัจฉริยะกลายเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับธุรกิจการผลิตที่มุ่งสู่ความสำเร็จ ช่วยจัดการข้อมูลแบบเรียลไทม์ เพิ่มประสิทธิภาพ ลดต้นทุน และควบคุมคุณภาพสินค้า

การบริหารข้อมูลเป็นสิ่งสำคัญต่ออุตสาหกรรมการผลิต เนื่องจากเป็นองค์กรขนาดใหญ่ ทำงานกันหลายแผนก หากจัดการ เชื่อมโยง สื่อสารกันภายในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ธุรกิจก็จะเติบโตอย่างรวดเร็ว ในยุค Digital Transformation เทคโนโลยีหลายอย่างถูกพัฒนาเพื่อตอบสนองเรื่องนี้ ซึ่งระบบ ERP ก็เป็น Solution ที่ตอบโจทย์ได้ดี

ERP ย่อมาจาก Enterprise Resource Planning เป็นเทคโนโลยีที่ช่วยให้ทุกฝ่ายในองค์กรทำงานสัมพันธ์กัน โดยระบบจะนำข้อมูลของทุกแผนกมาเก็บไว้ใน Database หลัก ช่วยให้ผู้บริหารเห็นภาพรวมได้ง่าย วางแผนได้แม่นยำ พนักงานแต่ละฝ่ายก็เชื่อมโยงกัน ส่งข้อมูลกันสะดวกและรวดเร็ว

นี่คือหน้าที่หลัก ๆ ของ ERP สำหรับประโยชน์ และหน้าที่เชิงลึก ตลอดจนการประยุกต์ใช้นั้น ทางเราได้มีโอกาสสัมภาษณ์ คุณก่อการ ประยูรรัตน์ (COO, Double Pine Co., Ltd.) กรรมการผู้อํานวยการฝ่ายปฏิบัติการ มาให้ความเข้าใจเพิ่มเติม

Double Pine ผู้ให้บริการ ERP ที่ได้รับความวางใจจากองค์กรจำนวนมากในไทย
บริษัท Double Pine ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2534 ได้พัฒนาระบบ ERP โดยใช้ชื่อว่า MAC ซึ่งย่อมาจาก Management Accounting and Costing ซึ่งมีความถนัดด้านการคิดต้นทุนอย่างมีคุณภาพและขีดความสามารถสูง ลงลึกถึงแก่นองค์กร ใช้งานง่าย เน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลาง และทำงานเป็นทีมกับลูกค้า เพื่อความสำเร็จร่วมกัน

ตั้งแต่ก่อตั้งบริษัท โซลูชั่น MAC ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง กระทั่งล่าสุด คือ MAC-5 Legacy ERP โดย Double Pine ได้รับความไว้วางใจจากหลากหลายองค์กรมาโดยตลอด ยิ่งไปกว่านั้น Double Pine ยังมุ่งเสริมสร้าง Digital Transformation (DX) Ecosystem ที่เหมาะสมให้กับลูกค้า ด้วยการจับมือกับพาร์ทเนอร์หลายแห่ง ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งจุดแข็งของ Double Pine
หากจะอธิบายการทำงานของ Double Pine ให้เห็นภาพ คงต้องชวนมองโลโก้บริษัท ที่เป็น ‘ต้นสนคู่’ เปรียบดั่งผลิตภัณฑ์ที่สมบูรณ์จะต้องมี

1. ความรู้เชิงลึก งานบัญชี การเงิน การบริหาร และการวิเคราะห์ต้นทุน
2. ความรู้ ความชำนาญการด้านเทคโนโลยีและการเขียนโปรแกรม

นอกจากนี้ คุณก่อการ ยังอธิบายเพิ่มเติมอีกว่า “เหตุผลที่เป็นต้นสน เพราะต้นไม้ชนิดนี้ ตรง ซึ่งตรงกับค่านิยมองค์กร ที่ บวก ตรง เปะ วางใจได้ ไว้วางใจได้ โดยคำว่าบวกนั้นหมายถึงการที่ผู้ให้บริการมีทัศนคติที่บวกในการทำงานและต่อลูกค้าอยู่เสมอ

MAC โซลูชั่นเด่นจาก Double Pine
Double Pine ก่อตั้งโดย คุณเจนจิรา ประยูรรัตน์ ซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านการบริหารธุรกิจ และ ดร.เศวตนันท์ ประยูรรัตน์ ผู้มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี ทั้งสองท่านใช้ความชำนาญที่มีช่วยกันพัฒนาระบบ ERP ขึ้นมา จนกลายเป็นโซลูชั่น MAC อันครอบคลุม

คุณก่อการ กล่าวว่า “เราพัฒนา MAC-1 เป็นตัวแรก ซึ่งเชื่อว่าน่าจะเป็นซอฟแวร์บัญชีตัวแรก ๆ ของประเทศไทย ต่อมาก็ได้พัฒนา MAC-2 ขึ้น บนในระบบ DOS แล้วเป็น MAC-3 for window แล้วก็พัฒนาเรื่อยมาถึงปัจจุบัน นั่นคือ MAC-5 Legacy”

ทั้งนี้เมื่อ พ.ศ. 2562 MAC-5 Legacy ได้รับการพัฒนาให้มีระบบ MRP (Material Requirement Planning) ช่วยในการวางแผนเรื่องวัตถุดิบ แล้วก็มี OPEN API สามารถใช้ได้บนคลาวด์ จึงสามารถรองรับลูกค้าได้หลายธุรกิจ โดยอันดับ 1.อุตสาหกรรมการผลิต 2. ธุรกิจซื้อมาขายไป 3.ธุรกิจด้านอาหาร และ 4. ด้านการให้บริการ ฉะนั้นไม่ว่าธุรกิจประเภทใด ก็สามารถใช้ MAC-5 Legacy ได้ทั้งสิ้น

ความสำคัญและประโยชน์ของ ERP solution ในอุตสาหกรรมการผลิต
สำหรับความสำคัญและประโยชน์ของการใช้ ERP ในอุตสาหกรรมการผลิต อันดับแรก คุณก่อการ ชวนให้มองความสามารถของ ERP ก่อน เพราะหน้าที่ของมันไม่ใช่แค่ระบบซื้อขาย แต่ครอบคลุมทุกแผนกในอุตสาหกรรม ไม่เว้นแม้กระทั่งการกำจัดของเสีย ต่อจากนั้นจึงอธิบายถึงความสำคัญ และประโยชน์ โดยยกสถานการณ์หน้างานประกอบว่า

สิ่งที่ยากที่สุดของการจัดการข้อมูล คือ การคำนวนต้นทุนต่าง ๆ เพราะทุนมีการกระจายค่าใช้จ่าย เช่น ค่าขนส่ง อัตราการแลกเปลี่ยน สกุลเงิน ฯลฯ เหล่านี้คือค่าใช้จ่าย แต่บริษัทส่วนใหญ่จะนำทุนเหล่านี้มาเป็นค่าใช้จ่ายบริษัท ซึ่งไม่ถูกต้อง เพราะต้องนำมาเป็นทุนของสินค้า

นอกจากนี้ ต้นทุนยังแฝงอยู่ใน กระบวนการผลิต เช่น จำนวนคนงานที่ใช้ในการผลิต, จำนวนทรัพยากร, ค่าเสื่อมสภาพของเครื่องจักร, เวลาที่ใช้ ฯลฯ ทั้งหมดนี้ก็คือต้นทุน ซึ่งต้องถูกบันทึกลงไปในแต่ละผลิตภัณฑ์

คุณก่อการ ยังกล่าวอีกว่า ต้นทุนยังไม่หมดแค่นี้ เพราะหากผลิตภัณฑ์เป็นสินค้าที่ต้องประกอบจากหลายชิ้นส่วน แต่ละชิ้นส่วนก็มีต้นทุนที่ต่างกัน เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า, อาหาร ฯลฯ ฉะนั้นต้นทุนที่เกิดจากสถานการณ์ทั้งหมด องค์กรจำเป็นต้องทราบข้อมูลให้มากที่สุด เพื่อที่จะได้รู้ว่า เมื่อสินค้าถูกส่งไปที่คลัง และมีการขายออกไปแล้ว ฝ่ายขาย เขาขายต่ำ หรือสูงกว่าทุน มีกำไรเท่าไร คิดเป็นกำไรต่อชิ้นเท่าไร ซึ่งกำไรต่อชิ้นหลายครั้งก็ไม่เท่ากัน

ข้อมูลทั้งหมดข้างต้นเป็นเรื่องยากที่จะให้พนักงานบันทึก ระบบ ERP จึงมีความสำคัญต่อการจัดการระบบข้อมูลเป็นอย่างยิ่ง เพราะหากองค์กรทราบข้อมูลครบถ้วน ก็จะสามารถลดต้นทุนได้โดยที่คุณภาพผลิตภัณฑ์ยังคงมาตรฐานเดิม หรือสูงกว่า ส่งผลให้ธุรกิจเติบโตได้อย่างรวดเร็ว

คุณก่อการ ยกตัวอย่างเพื่ออธิบายประโยชน์ของ ERP ว่า ส่วนใหญ่โรงงานซื้อวัสดุมาหน่วยนับหนึ่ง แต่ผลิตออกมาเป็นหน่วยนับอื่น เช่น เหล็ก ตอนซื้อมาเป็นตัน หน่วยนับเป็นน้ำหนัก แต่เมื่อจะผลิตสินค้าก็ต้องตัดเป็นชิ้น หน่วยนับจึงกลายเป็นชิ้น ซึ่งไม่สัมพันธ์กัน ฉะนั้นหากสร้างให้สัมพันธ์กันได้ก็จะสามารถควบคุมต้นทุนได้อย่างแม่นยำ

ขอยกตัวอย่างความไม่สัมพันธ์กันของหน่วยนับในแต่ละขั้นตอนของการผลิตที่ล้วนเกิดต้นทุน ได้แก่
ไม้ เพราะไม้เป็นวัสดุที่ต้องตัดออก ฉะนั้นจึงมีของเสียอย่างขี้เลื่อยที่ต้องจัดการ ซึ่งก็เป็นต้นทุน
อาหาร ประเภทครัวกลาง ที่ผลิตครัวเดียวแล้วกระจายไปขายยังสาขาต่าง ๆ ก็จะมีต้นทุนทางด้านวัตถุดิบที่ไม่เหมือนกัน รวมทั้งระยะทางของแต่ละสาขาก็ไม่เท่ากัน
พลาสติก เคมีภัณฑ์ น้ำมัน และแก็ส ประเภทนี้มีน้ำหนักเข้ามาเกี่ยวข้องกับการผสมเคมี และการจัดการของเสียและคุมต้นทุนของเสีย
ยาง มีหน่วยนับของการขนส่งยางจากสวน ขั้นตอนผสมเคมี ขั้นตอนร้อยเหล็กและขึ้นรูป เป็นต้น
ผ้า ซึ่งซื้อมาเป็นพับ แล้วต้องตัดเป็นชิ้น และเสื้อแต่ละตัวก็ต้องใช้ผ้าที่ต่างกัน ซึ่งล้วนเกิดต้นทุน
จากตัวอย่างที่ยกมา ล้วนเป็นปัญหาหลัก ที่ทำให้ลูกค้าตัดสินใจนำ โซลูชั่น MAC-5 Legacy ไปใช้จัดการข้อมูล ซึ่งส่งผลให้ควบคุมต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ERP solution ใช้อย่างไรให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด
คุณก่อการ กล่าวว่า ตั้งแต่ให้บริการโซลูชั่น ERP มา แทบไม่มีปัญหาเกิดขึ้น หากจะเกิดบ้างก็อาจเป็นเรื่องของความไม่เข้าใจกันภายในองค์กรมากกว่า เช่น พนักงานขาดความรู้เรื่องดิจิทัล แต่ผู้บริหารต้องการใช้ ก็มักเกิดการต่อต้านจากพนักงานตามมา ฉะนั้นหากต้องการใช้ ERP solution ให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด ภายในองค์กรควรสร้างความเข้าใจอันดีต่อกันให้ได้ก่อน

“จริง ๆ แล้ว ก่อนที่จะวางระบบอะไรก็แล้วแต่ สิ่งที่ผู้บริหารต้องทำก็คือ การสื่อสาร และขายลูกน้องก่อนว่า สิ่งที่กำลังนำเข้ามาใหม่ คือ สิ่งที่จะมาช่วยพวกเขา เป็นสิ่งที่ดีต่อพวกเขา” คุณก่อการ กล่าว

MRP โซลูชั่นในโรงงานอุตสาหกรรม จาก Double Pine
ERP คือ เทคโนโลยีบริหารจัดการข้อมูล ส่วน MRP ช่วยในการวางแผนเรื่องวัตถุดิบ จะเห็นว่า โซลูชั่น MAC-5 Legacy เพิ่ม MRP เข้ามาด้วย สำหรับประโยชน์ของ MRP คุณก่อการ อธิบายว่า มี 2 ส่วน

MRP-1 ซึ่งย่อมาจาก Material Requirement Planning เป็นการเตรียมพร้อมวัตถุดิบเพื่อการผลิต สามารถดูได้ว่า หากมีการสั่งขายของ 100 ชิ้น ตอนนี้สินค้านั้นมีอยู่ในคลังหรือไม่ ถ้าพอ ระบบจะกันไว้เพื่อขาย แต่ถ้าไม่พอ ระบบจะบอกให้ผลิตเพิ่ม โดยแจ้งด้วยว่าต้องใช้วัตถุดิบอะไรบ้าง และขาดวัสดุใดบ้าง จากนั้นก็จะสร้างใบสั่งซื้อให้โดยอัตโนมัติ

ในการสั่งซื้อยังมีความอัจฉริยะอยู่ด้วย เพราะระบบสามารถดูได้ว่า สั่งซื้อจากร้านใดราคาถูกที่สุด หรือถูกร้องเรียนน้อยสุด รวมไปถึงตรวจสอบได้ว่าบริษัทของเรา เคยสั่งซื้อสินค้าจากซัพพลายเออร์แต่ละเจ้าแล้วกี่ชิ้น และราคาเท่าไร ซึ่งสามารถดูประวัติย้อนหลังได้มากถึง 5 ครั้งล่าสุด จึงสามารถควบคุมต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ขั้นตอนต่อมา เมื่อตกลงซื้อแล้ว ระบบจะคำนวนให้ว่า เมื่อสินค้าส่งถึงบริษัท จะใช้เวลาผลิตเท่าไร ผลิตภัณฑ์จะแล้วเสร็จวันไหน ส่งถึงมือลูกค้าเมื่อไร สุดท้ายก็จะรู้ว่าผลิตทัน และส่งสินค้าทันหรือไม่ ฉะนั้นทุกกระบวนการทำงานสามารถที่จะควบคุมต้นทุนต่าง ๆ ได้

MRP-2 ส่วนนี้ย่อมาจาก Manufacturing Resource Planning คือการวางแผนทรัพยากรการผลิตที่เน้นในอุตสากรรมขนาดใหญ่ เพราะนอกเหนือจากพวกวัตถุดิบหลักต่าง ๆ แล้ว ทรัพยากรยังประกอบด้วย เครื่องจักรต่าง ๆ, คน, ไลน์การผลิต ฉะนั้นจึงต้องวางแผนให้ผลิตสินค้าออกมาได้เร็วที่สุด มีประสิทธิภาพที่สุด เกิดของเสียน้อยที่สุด

เสียงตอบรับจากโรงงานที่ใช้บริการ Manufacturing solution
คุณก่อการ กล่าวว่า ปัจจุบันอุตสาหกรรมการผลิตในไทยใช้บริการโซลูชั่นจาก Double Pine ร่วม 80% เพราะเข้าใจง่าย ถึงแม้เป็นเรื่องของการคำนวนที่วิชาการสูง ทว่าใช้งานง่าย จึงถือเป็นเสียงตอบรับที่ดี

อีกหนึ่งเสียงตอบรับ คือ ลูกค้าของ Double Pine เป็นลูกค้าบอกต่อ ถึง 80% ซึ่งหมายถึงว่า ลูกค้าต้องเชื่อมั่นในการทำงานจึงแนะนำให้กับบริษัทอื่น ๆ

“พนักงานตอนอยู่บริษัทนี้ มีเพื่อนแนะนำมาให้ใช้ พอย้ายไปบริษัทอื่นก็แนะนำบริษัทใหม่ให้ใช้อีก หรือผู้บริหารมีบริษัทหนึ่งใช้บริการของเราอยู่แล้ว พอมีบริษัทในเครือเพิ่มขึ้น เขาก็ซื้อของเราเพิ่ม มีหลายที่ครับ ไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาล ร้านอาหาร โรงงานอุตสาหกรรม” คุณก่อการ เสริม

เป้าหมายในอนาคตของ Double Pine
วิสัยทัศน์หลักของ Double Pine คือ “เราจะเป็นระบบ ERP ที่เหล่าประเทศใน ASEAN เลือกใช้” สำหรับเป้าหมายในอนาคตอันใกล้นี้ คุณก่อการ กล่าวว่า “ในอนาคต เราตั้งใจที่จะมุ่งออกต่างประเทศ ซึ่งในอีกสัก 2 ปีข้างหน้า ตั้งใจว่าจะขยายไปที่ประเทศเวียดนาม เพราะว่าฐานการผลิต ย้ายจากไทยไปเวียดนามค่อนข้างเยอะ อีกทั้งถ้าพูดถึง Infrastructure เขายังไม่สูง ฉะนั้นถ้าเราเอาซอฟต์แวร์นี้ไปลงที่นั่น ก็น่าจะได้รับผลตอบรับที่ดีเช่นเดียวกัน”

ช่องทางติดต่อ Double Pine Co., Ltd.
Website: https://www.mac5legacy.com/contact-us
Line ID: @mac5legacy
โทร : 094-854-9296

********

RECOMMEND