SaaS/Cloud Services

Big Data

COVID-19

AI Technology

Leadership

Innovation

Digital

IoT, M2M

Software for Business

EC, O2O, Omnichannel

01.11.2022

【DigiTech】DigiTech ASEAN Thailand ศูนย์รวมความยิ่งใหญ่ด้าน IT

DigiTech ASEAN Thailand 2022 คือ งานจัดแสดงสินค้าและสัมมนาด้านเทคโนโลยีและดิจิทัลแห่งอาเซียน ซึ่งทางคณะผู้จัดงานฯมีจุดประสงค์ในการจัดงาน เพื่อเป็นศูนย์กลางทางธุรกิจและความรู้ให้กับอุตสาหกรรมเทคโนโลยีและดิจิทัล สร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการได้พบปะกับกลุ่มผู้ซื้อและผู้ที่สนใจในอุตสาหกรรม โดยภายในงานจะมีการจัดแสดงโซลูชันเทคโนโลยีและดิจิทัลล่าสุดครอบคลุม 7 กลุ่มธุรกิจได้แก่ ซอฟต์แวร์เพื่อธุรกิจ ดาต้าและคลาวด์ ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ปัญญาประดิษฐ์ สมาร์ทโซลูชันและไอโอที อีคอมเมิร์ซและการตลาดดิจิทัล เทคโนโลยี 5G และเครือข่าย จากกว่า 150 แบรนด์และบริษัทชั้นนำ จากประเทศไทย และนานาประเทศ อาทิ ญี่ปุ่น ไต้หวัน มาเลเซีย เกาหลีใต้ ฮ่องกงและอีกหลากหลายประเทศเป็นงานที่รวบรวมโซลูชันไว้อย่างครบวงจร ทั้งนี้เราได้เรียนเชิญคุณภิญญาพัชญ์ มีสิงห์ภัทรคุณ Project Manager ของงาน DigiTech ASEAN Thailand 2022 มาร่วมแชร์ข้อมูลที่สำคัญภายในงาน และอธิบายถึงความเป็นมาของงาน DigiTech ASEAN Thailand 2022 ในครั้งนี้กันครับ

คุณภิญญาพัชญ์ มีสิงห์ภัทรคุณ ได้กล่าวถึงจุดประสงค์ในการจัดงานว่า ในปัจจุบันทุกธุรกิจและอุตสาหกรรมจำเป็นต้องใช้เทคโนโลยี เพื่อพัฒนากระบวนการดำเนินงาน และสร้างความคล่องตัวให้แก่องค์กร งานนี้จึงมีจุดประสงค์เพื่อร่วมพัฒนาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีและดิจิทัล สร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการและผู้ให้บริการโซลูชันด้านเทคโนโลยีและดิจิทัลเกิดได้การซื้อ-ขายกัน โดยทางงานได้เรียนเชิญผู้ประกอบการทั้งภาค Enterprise และ SMEs จากหลากหลายอุตสาหกรรมเข้าร่วมชมงาน เพื่อสร้างเวทีในการเข้าถึงโซลูชันเทคโนโลยีและดิจิทัลใหม่ๆ ที่จะสามารถนำไปใช้พัฒนาธุรกิจของแต่ละองค์กรได้ อีกทั้งยังเป็นเวทีทางความรู้ที่มีการจัดสัมมนารวบรวมแนวโน้ม กลยุทธ์และแนวคิดในการพัฒนาเทคโนโลยีและดิจิทัลให้ก้าวสู่การเป็นองค์กรยุคใหม่

ทั้งนี้คุณภิญญาพัชญ์ มีสิงห์ภัทรคุณ Project Manager ของงาน DigiTech ASEAN Thailand 2022 ได้มีความคาดหวังสำหรับผู้เข้าร่วมงานและกล่าวว่า “เนื่องจากเทคโนโลยีและดิจิทัลในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เพื่อตอบโจทย์พฤติกรรมผู้บริโภคพร้อมตอบโจทย์ความต้องการของวิถีการใช้ชีวิตและการทำงานที่เปลี่ยนไป เราต้องการจัดงานนี้เพื่อให้ผู้ชมงานสามารถเข้ามาเลือกสรรโซลูชันเทคโนโลยีและดิจิทัลเพื่อธุรกิจ โดยภายในงานของเรามีทั้งผู้ให้บริการจากในประเทศไทยและต่างประเทศ จึงถือเป็นโอกาสสำคัญที่ผู้สนใจจะสามารถเข้ามาเลือกสรรโซลูชันที่หลากหลาย ซึ่งบางโซลูชันก็เป็นการเปิดตัวครั้งแรกในเมืองไทยอีกด้วย”

คุณภิญญาพัชญ์ มีสิงห์ภัทรคุณ ได้เล่าถึงความสำคัญในการทำ Digital Transformation ว่า ในโลกที่เต็มไปด้วยการแข่งขัน ความท้าทายของผู้ประกอบการ คือ การก้าวให้ทันโลกเพื่อความอยู่รอดทางธุรกิจ
ซึ่งเราสามารถนำ Digital Solutions มาปรับใช้เพื่อประโยชน์หลายอย่างทางธุรกิจ เช่น เพื่อพัฒนาสินค้า/บริการให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อสร้างความคล่องตัวให้กับธุรกิจ เพื่อสร้างประสบการณ์ใหม่ให้กับลูกค้า เพื่อวิเคราะห์ความต้องการของผู้บริโภค เพื่อลดต้นทุนเพิ่มผลผลิต และเพื่อวางแผนอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ จะสังเกตได้ว่า Digital Transformation ถือเป็นหนึ่งปัจจัยสำคัญของธุรกิจยุคนี้ ซึ่งอยู่ในสภาวะที่จำเป็นต้องเพิ่มประสิทธิภาพและความปลอดภัยให้มากยิ่งขึ้นกว่าเดิม

คุณภิญญาพัชญ์ มีสิงห์ภัทรคุณ ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า ภายในงาน DigiTech ASEAN Thailand 2022 นี้ นอกจากจะมีการจัดแสดงสินค้าและบริการจากผู้ให้บริการเทคโนโลยีและดิจิทัลกว่า 150 แบรนด์และบริษัทจากทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศแล้ว ทางงานยังมีไฮไลท์สุดพิเศษอย่าง Japan Pavilion ที่ได้รวบรวมสุดยอดโซลูชันเทคโนโลยีจากประเทศญี่ปุ่นมาแนะนำให้คนไทยได้ทำความรู้จัก อีกทั้งยังมีงานสัมมนาและ workshop จากผู้เชี่ยวชาญชั้นนำกว่า 50 ราย ครอบคลุมกว่า 80 หัวข้อที่น่าสนใจ เช่น การยกระดับธุรกิจด้วยแพลตฟอร์ม AutoML อนาคตของความปลอดภัยทางไซเบอร์เพื่อลดต้นทุนและความซับซ้อนสำหรับการทำงานระยะไกล และวิธีเพิ่มการมีส่วนร่วมของลูกค้าและปรับปรุงประสิทธิภาพทางธุรกิจ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการนัดประชุมธุรกิจล่วงหน้าระหว่างผู้ประกอบการหรือผู้ซื้อและผู้ขาย อย่างระบบ Business matching เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจให้เกิดขึ้นได้เป็นอย่างดี และในปีนี้ DigiTech ASEAN Thailand เราจัดงานร่วมกับงาน Thailand Lifelong Learning & Education Expo 2022 มหกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะและอาชีพอย่างยั่งยืน ที่รวบรวมผู้ประกอบการด้านการศึกษาและพัฒนาทักษะให้เกิดการ Upskill Reskill พร้อมสร้าง New skill ให้กับทุกเพศทุกวัยรวมไปถึง Skill ด้านเทคโนโลยีและดิจิทัลที่จำเป็นอย่างมากในปัจจุบัน เรียกได้ว่าผู้ที่มาเดินชมงานในปีนี้จะได้รับทั้งความรู้ และโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ ตลอดทั้ง 3 วันของการจัดงานฯ

คุณภิญญาพัชญ์ มีสิงห์ภัทรคุณ ได้บอกเล่าถึงความคาดหวังในอนาคตไว้ว่า DigiTech ASEAN Thailand มีจุดมุ่งหมายในการก้าวสู่การเป็นงานประจำปีของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีและดิจิทัลระดับเอเชีย ขยายกลุ่มประเทศเป้าหมาย เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องได้มาพบปะ พูดคุยธุรกิจ เรียนรู้แนวโน้มและเทคนิคใหม่ ๆ เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีและดิจิทัลให้ก้าวสู่อีกขั้นของความสำเร็จ และร่วมผลักดันให้ผู้ประกอบการใช้เทคโนโลยีและดิจิทัลเพื่อพัฒนาธุรกิจ และก้าวสู่การเป็นธุรกิจยุคใหม่ต่อไป

สุดท้ายนี้ คุณภิญญาพัชญ์ มีสิงห์ภัทรคุณ ได้ทิ้งท้ายคำพูดฝากไว้ให้กับผู้ที่สนใจทุกท่านว่า “สำหรับท่านใดที่กำลังมองหาโซลูชันเทคโนโลยีและดิจิทัลมาเพื่อใช้ในการพัฒนาธุรกิจ หรือกำลังมีความสนใจ DigiTech ASEAN Thailand 2022 ถือเป็นอีกหนึ่งงานที่ท่านไม่ควรพลาดในปีนี้ เพราะเป็นโอกาสอันดีที่ท่านจะได้มาอัพเดทเทรนด์ใหม่ ๆ หลังจากที่ห่างหายจากการจัดงานฯ ไปเป็นเวลา 2 ปี พวกเราเชื่อว่าในปีนี้ผู้ประกอบการทุกท่านพร้อมนำเสนอโซลูชันใหม่ล่าสุดให้คุณก่อนใคร และในงานยังมีหัวข้อสัมมนามากมายที่ทุกท่านจะได้มาร่วมพัฒนาทักษะดิจิทัลไปพร้อมกัน ดิฉันขอเรียนเชิญทุกท่านมาพบกันที่งาน DigiTech ASEAN Thailand 2022 ระหว่างวันที่ 23-25 พฤศจิกายน 2565 ณ อาคาร 7 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี”

RECOMMEND