SaaS/Cloud Services

Digital

Software for Business

Others

10.06.2024

【Manufacturing DX】ปฏิรูปการบริหารด้วยวิธีการ “แสดงให้เห็นภาพ” สำหรับไซต์การผลิต -เพื่อช่วยลดข้อผิดพลาดการบันทึกข้อมูลหรือลดขั้นตอนการทำสำเนา

บริษัท CIMTOPS Corporation ก่อตั้งปี 1991 ให้บริการซอฟต์แวร์สำเร็จรูปที่ทำขึ้นมาเป็นพิเศษเพื่อปรับปรุงการทำงานโดยเฉพาะวงการอุตสาหกรรม ได้คิดค้น “DIRECTOR6” ที่มีฟังก์ชันการจัดตารางหรือจัดการกระบวนการ และ “i-Reporter” เพื่อจัดการทำให้งานเป็นแบบไร้กระดาษสำหรับในที่ทำงาน ในปี 2015 ได้ขยายการให้บริการในไทย โดย i-Reporter มีจุดเด่นที่สามารถรวบรวมข้อมูลในที่ทำงานได้ถูกต้องรวดเร็วและนำไปสู่การปรับปรุงคุณภาพหรือพัฒนาการผลิตได้ กว่า 3,800 บริษัททั้งในญี่ปุ่นและอีก 16 ประเทศทั่วโลก นำมาใช้ และได้รับเสียงตอบรับต่างๆ เช่น “ลดขั้นตอนการบันทึกข้อมูลไปได้โดยเฉลี่ยมากกว่า 60%” และ “ช่วยในการลดข้อผิดพลาดได้”

เกี่ยวกับ i-Reporter
ผลิตภัณฑ์นี้ได้เริ่มจำหน่ายในช่วงเวลาที่มีหลายหน่วยงานเริ่มนำ iPad ของบริษัท Apple มาใช้อย่างกว้างขวาง เป็นช่วงที่หลายแห่งเริ่มมีความต้องการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ปรับปรุงการทำงาน ลดกระดาษในที่ทำงานอุตสาหกรรมการผลิต เราจึงดำเนินการโดยเตรียมไว้สำหรับนำไปใช้ในต่างประเทศได้ในอนาคตอีกด้วย ความปลาบปลื้มที่เราได้รับการตอบรับจากคุณลูกค้าด้วยความ “อยากนำ i-Reporter ที่ใช้ในญี่ปุ่น ไปใช้ในโรงงานในไทยบ้าง” ด้วยโอกาสนี้เราจึงตัดสินใจขยายธุรกิจเข้าไปในไทย

i-Reporter เป็นระบบที่ช่วยแก้ประเด็นปัญหาต่างๆ เช่น เปลี่ยนเอกสารในที่ทำงานจากกระดาษให้เป็นดิจิทัล ไม่เพียงแต่เพิ่มประสิทธิภาพให้กับการทำรายงานหรือบันทึกประจำวันในที่ทำงานเท่านั้น ยังนำไปสู่การลดขั้นตอนการทำสำเนาหรือการบันทึกผิดอีกด้วย ยกตัวอย่าง การเปลี่ยนจากบันทึกค่าอุณหภูมิด้วยมือพร้อมกับตรวจสอบด้วยตาเปล่า ซึ่งเป็นค่าที่วัดได้จากงานตรวจสอบคุณภาพ เป็นนำข้อมูลมาใส่ใน i-Reporter ผ่าน Bluetooth ทำให้บันทึกข้อมูลแบบอัตโนมัติได้ เมื่อเชื่อมโยงระบบเข้ากับที่ทำงานแบบราบรื่น ทำให้เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการ การบันทึกในที่ทำงานได้หลากหลาย เช่น บันทึกตรวจสอบคุณภาพ ผลผลิต และนอกจากนี้ยังมีงานจัดการสินค้าคลัง งานโกดัง

หนึ่งในจุดเด่นคือการควบคุมที่สะดวก ปรับแต่งเองได้อิสระ แม้ว่าไม่มีความรู้ด้าน IT เป็นพิเศษ เมื่อเปลี่ยนการทำงานบน Excel ที่คุ้นเคย แล้วนำมาใช้ต่อในระบบนี้โดยไม่ต้องเปลี่ยนภาษา ก็ไม่จำเป็นต้องอธิบายการใช้งานในที่ทำงานเลย

ปัญหาที่อุตสาหกรรมไทยที่เผชิญอยู่ในปัจจุบัน
วงการอุตสาหกรรมไทยโดยปกติแล้วผลิตที่โรงงานภายใต้การกำกับของบริษัทแม่อย่างญี่ปุ่นและครั้งหนึ่งเป็นที่รู้กันว่าเป็น “ประเทศที่มีค่าแรงถูก” แต่ตอนนี้เราได้รับรู้ว่านับตั้งแต่มาตรการกระตุ้นความก้าวหน้าอุตสาหกรรมของรัฐบาล “อุตสาหกรรม 4.0” ทำให้ไทยได้เข้าสู่ระยะการปรับปรุงการพัฒนาการผลิตด้วยโรงงานไทยเอง

ในอีกด้านหนึ่ง มีประเด็นปัญหาเรื่องกำแพงภาษา ซึ่งเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานไทยและคนญี่ปุ่น ภายใต้สภาพแวดล้อมการทำงานที่มองไม่เห็นปัญหาหรือสภาพการทำงานของพนักงานแบบเรียลไทม์นั้น ยากที่จะใช้มาตรการแบบเป็นรูปธรรมในการปรับปรุงคุณภาพหรือพัฒนาการผลิต เราจะแก้ปัญหาให้โดยใช้ i-Reporter เชื่อมโยงระหว่างที่ทำงานกับระดับชั้นผู้บริหารได้อย่างรวดเร็ว

Related Articles

RECOMMEND