SaaS/Cloud Services

Digital

Design and Manufacturing Solutions

Software for Business

10.06.2024

【Manufacturing DX】จำเป็นต้องรีบเปลี่ยนแปลงเพื่อปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของตลาด นอกจากนี้ยังมีเสียงกล่าวว่า “ลดเวลาในการหาแบบแปลนได้ถึง 95%”

ถึงแม้แบบแปลนที่จำเป็นในไซต์การผลิต จะมีเอกสารกระดาษหรือไฟล์ PDF ที่จัดเก็บไว้มากมาย แต่ไม่สามารถค้นหาได้อย่างมีประสิทธิภาพเมื่อต้องการใช้งาน รู้ตัวอีกทีก็ผ่านไปหลายสิบนาทีแล้ว คุณเคยเจอสถานการณ์แบบนี้หรือไม่?

ในปี 2017 บริษัท CADDi Inc. จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้นในกรุงโตเกียว เพื่อต้องการสนับสนุนการแปลงข้อมูลสำคัญ เช่น แบบแปลน ให้เป็นทรัพย์สินที่ใช้ภายใน อีกทั้งเพื่อรองรับการรวบรวมข้อมูลจากนอกบริษัทที่เป็นฟังก์ชันการผลิตการและการจัดหาเพื่อภาคอุตสาหกรรมเป็นหลัก นับตั้งแต่ปี 2022 ได้เริ่มขยายไปยังต่างประเทศ และในปลายปีเดียวกันได้จัดตั้งบริษัทย่อยในไทย บริษัทมีความตั้งใจที่จะปฏิรูปงานดิจิทัลของการผลิตโดยผ่านระบบชื่อ “CADDi Drawer” ซึ่งเป็นระบบคลาวด์ในการประยุกต์ข้อมูลแบบแปลน

เกี่ยวกับ CADDi Drawer
บริษัทของเรากำลังเผชิญกับความท้าทายในการปฏิรูปห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมการผลิตผ่านการสนับสนุนการเร่งความเร็วในงานผลิตและช่วยแก้ปัญหาการจัดซื้อจัดหาที่อุตสาหกรรมการผลิตกำลังเผชิญทันทีหลังจากก่อตั้งบริษัท “CADDi Manufacturing” เข้าสู่ตลาดในฐานะพันธมิตรแบบครบวงจรด้านการผลิต การจัดหาสำหรับลูกค้าขนาดกลางและขนาดย่อม และลูกค้าสตาร์ทอัพ และตามมาด้วยการพัฒนา “CADDi Drawer” ที่เป็นระบบคลาวด์ในการประยุกต์ใช้ข้อมูลแบบแปลน

ในอุตสาหกรรมการผลิตมีการประยุกต์ใช้ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ของคนทำงานให้เป็นเหมือนเป็นทรัพย์สิน และดูว่าจะสามารถนำมาพัฒนาการผลิตได้หรือไม่ซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในโจทย์ที่สำคัญ ตัวอย่างของทรัพย์สินที่กล่าวมาได้แก่ “แบบแปลน” แต่มีเหตุการณ์ที่ไม่สามารถนำมาใช้อ้างอิงในบางสถานการณ์ที่จำเป็นได้ทันที ไม่สามารถเร่งความเร็วในการทำงานได้ สำหรับ CADDi Drawer ที่ติดตั้งอัลกอลิธึ่มวิเคราะห์ภาพอันมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว สามารถตรวจหาจากแบบแปลนที่คล้ายกันโดยคัดแยกคุณลักษณะความพิเศษของรูปทรง การค้นหาด้วยข้อมูลอักษรที่อยู่ในแบบแปลน การเชื่อมโยงอัตโนมัติกับประวัติการสั่งซื้อ เป็นต้น เราได้รับการตอบรับจากคุณลูกค้าที่นำไปใช้ในงานต่างๆ เช่น “ใช้แล้วลดเวลาการค้นหาแบบแปลนมากกว่า 95% เลยทีเดียว”, “ช่วยลดกระบวนการกำหนดราคาไป 2-4 ชั่วโมง” เป็นต้น

ช่วยแก้โจทย์ให้กับวงการอุตสาหรรมไทยได้อย่างไรบ้าง
วงการอุตสาหกรรมไทย ครั้งหนึ่งเคยครองตำแหน่ง “ไลน์ประกอบขั้นสุดท้าย” และได้พัฒนาเปลี่ยนแปลงมาเป็นผลิตชิ้นส่วนเอง ยิ่งไปกว่านั้นมาถึงขั้นการทำวิจัยพัฒนา นอกจากเกิดการเปลี่ยนแปลงในตลาดแล้ว เช่น การเติบโตของ EV แต่ขณะเดียวกันความอยากลงทุนในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในพื้นที่ทำงานกับยังคงต่ำเช่นเคย กล่าวได้ว่าแม้ว่าสำนักงานใหญ่ในญี่ปุ่นมีความต้องการเปลี่ยนมาเป็น “ดิจิทัล” ในพื้นทำงาน แต่สำหรับคนญี่ปุ่นในไทยที่มีระยะการทำงานค่อนข้างจำกัด จึงยากที่จะทำการปฏิรูปโครงสร้างในที่ทำงาน แม้ว่าเราจะมองไปยังประเทศอื่นแล้ว รอบของการให้บริการนั้นจะค่อยๆ สั้นลง ดังนั้นแม้แต่องกรณ์ญี่ปุ่นเอง หากไม่คิดที่จะเพิ่มประสิทธิภาพและเร่งการพัฒนาแล้ว คงไม่สามารถแข่งขันกับคนอื่นได้ ด้วยสภาพเช่นนี้เราคิดอยู่ว่าไม่ใช่เพียงใช้ CADDi Drawer เพียงแค่รองรับการเปลี่ยนแปลงตลาดเท่านั้น แต่ต้องสร้างตรรกะ “มุ่งเน้นไปที่การผลิตมากกว่าเดิม” ในทุกพื้นที่การทำงาน

มีอะไรจะบอกกับผู้ใช้ชาวไทยทุกคนบ้าง
ในชื่อบริษัท “CADDi” นอกจากหมายถึง CAD(Computer Aided Design) แล้ว ยังแฝงความหมาย “แคดดี้” ที่เกี่ยวกับกอล์ฟด้วย
เราเพียงแค่นำ “กระบวนการ” ของซอฟต์แวร์ มาใช้แต่ยังไม่สามารถปฏิรูปตรงตามคำได้อย่างแท้จริง พวกเราจะเดินเคียงคู่ลูกค้าดั่งเป็นแคดดี้ พร้อมกับตั้งใจที่จะทำการปฏิรูปการบริหารของลูกค้าให้สำเร็จลุล่วงได้

เราไม่เพียงสาธิตให้ลองใช้ CADDi Drawer จริงเท่านั้น เรายังมีการเล่าเกี่ยวกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการที่ลูกค้าท่านอื่นได้นำไปประยุกต์ใช้ด้วย เรามีทีมงานชาวไทย ดังนั้นโปรดติดต่อสอบถาม

Related Articles

RECOMMEND