Cyber Security

Digital

19.01.2024

การใช้ Passkey แทนรหัสผ่านเพื่อรักษาความมั่นคงและปลอดภัยทางด้านไอที

การรักษาความปลอดภัยทางด้านไอทีเป็นสิ่งที่ในหลายๆองค์กรให้ความสำคัญเป็นอย่างมากเพื่อเก็บรักษาข้อมูลของบริษัทไม่ให้รั่วไหล ที่ผ่านมาเราอาจจะเคยได้ยินข่าวคราวเกี่ยวกับข้อมูลที่รั่วไหลของบางบริษัทสืบเนื่องมากจากการที่รหัสผ่านโดนแฮ็กข้อมูลหรือรหัสผ่านหลุดไปสู่โลกภายนอก การใช้ “Passkey” แทนรหัสผ่านในปัจจุบันจึงกลายมาเป็นสิ่งที่มีประสิทธิภาพทางด้านคววามมั่งคงและปลอดภัยที่สูงกว่า

การใช้ Passkey แทนรหัสผ่านอาจเกิดขึ้นในทางการเชื่อมต่อ Bluetooth หรืออุปกรณ์เครือข่ายไร้สายอื่น ๆ โดยทั่วไป Passkey จะประกอบด้วยตัวเลขที่สั้น ๆ และมักจะปรากฏในอุปกรณ์ทั้งสองที่พยายามเชื่อมต่อ เมื่ออุปกรณ์ที่ต้องการเชื่อมต่อกันส่ง Passkey มายังอุปกรณ์ที่รับสัญญาณ ผู้ใช้จะต้องยืนยัน Passkey นั้นบนทั้งสองอุปกรณ์เพื่อให้การเชื่อมต่อเสร็จสมบูรณ์ การใช้ Passkey แทนรหัสผ่านมักจะทำให้กระบวนการเชื่อมต่อง่ายขึ้น, โดยเฉพาะเมื่อเป็นการเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์ที่ไม่มีคีย์บอร์ด (เช่น หูฟัง Bluetooth, ลำโพงไร้สาย, หรืออุปกรณ์ IoT) แต่ต้องทราบว่าระบบและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องอาจมีความแตกต่างกันได้, ดังนั้นควรตรวจสอบคู่มือหรือข้อมูลการสนับสนุนของผู้ผลิตเพื่อข้อมูลที่แน่นอน ฟังดูแล้วการทำงานของ Passkey นี้จะคล้ายกับการทำงานของการรับรองการยืนยันตัวตนแบบ 2 ชั้น หรือ 2FA โดยจะมีข้อแตกต่างก็คือ ผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องจำรายละเอียดการเข้าสู่ระบบเพิ่มเติมหรือรอรหัส เนื่องจากรหัสผ่านจะถูกส่งโดยอัตโนมัติ แต่ในปัจจุบันเองการอาชญากรรมทางไซเบอร์(Cybercrime) เองก็ได้มีความหลากหลายและอันตรายมากขึ้นจนทำให้ในบางครั้งเองการรับรองการยืนยันตัวตนแบบ 2 ชั้น ก็สามารถที่จะโดนแฮ็กข้อมูลได้เช่นกัน และนั่นเป็นสาเหตุที่ว่าทำไม การใช้งาน Passkey จึงได้รับความนิยมและมีประสิทธิภาพที่สูงกว่า

อย่างไรก็ตาม, การใช้ Passkey ไม่ได้เป็นข้อกำหนดสำคัญเท่าที่รหัสผ่านหรือมีเทคโนโลยีการรักษาความปลอดภัยอื่น ๆการคำนึงถึงความปลอดภัยในรูปแบบอื่น ๆ ร่วมกับ Passkey มีความสำคัญเช่นกัน

Reference: https://shorturl.asia/z5Zqp

RECOMMEND