AI Technology

08.03.2024

Generative AI การจัดการความเสี่ยงเพื่อนักการตลาด โดย Gartner

Generative AI การจัดการความเสี่ยงเพื่อนักการตลาด โดย Gartner

(Gartner: บริษัทวิจัยและให้คำปรึกษาด้านเทคโนโลยีของสหรัฐอเมริกา)

การจัดองค์กรทางการตลาด ( Marketing Organization ) ในช่วงที่ต้องเผชิญกับความไม่แน่นอน การเรียนรู้และเตรียมความพร้อมกับเทคโนโลยีใหม่ ๆ Generative AI หรือปัญญาประดิษฐ์ที่มีกระบวนการวิเคราะห์คล้ายกับมนุษย์จึงเป็นเครื่องมือสำคัญในการจัดการกับความไม่แน่นอน

จากรายงานของ Gartner นักการตลาด 87% มีความกังวลในเรื่องเทคโนโลยีเข้ามาแทนที่การทำงานของพนักงาน ซึ่งสอดคล้องกับคำตอบของผู้นำด้านการตลาด 26% ที่มีแผนลดบุคลากรในปี 2567 เนื่องจากGenerative AI สามารถลดภาระหน้าที่ในการทำงาน ความเหนื่อยล้าจากการทำงานของพนักงานลดลง 30% และมีแนวโน้มที่น้อยลงไปถึง 40% ในปีหน้า การวิจัยของ Gartner ยังย้ำให้เห็นว่า CMO หรือ ผู้บริหารฝ่ายการตลาดพบปัญหาและโอกาสในองค์กร นอกจากนี้บทบาทของเทคโนโลยีที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่องทำให้ Generative AI เป็นหลักสำคัญในการทำงาน

 

ถึงแม้ว่าเทคโนโลยีจะเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับนักการตลาด แต่การเรียนรู้ทักษะยังคงเป็นอุปสรรค ผู้นำด้าน Martech 63% กล่าวว่า เทคโนโลยียังไม่สามารถช่วยงานด้านการตลาดในเรื่องของ Stack ได้อย่างเต็มที่ และนักการตลาดส่วนมากลงความเห็นว่าการเรียนรู้ทำให้พวกเขาเสียเวลาส่วนตัวในชีวิตประจำวัน

(Stack: ชุดของข้อมูลที่เรียงต่อกัน และจัดลำดับการเก็บข้อมูลแบบเข้าทีหลังและนำออกก่อน)

เมื่อเร็ว ๆ นี้ 20% ของนักการตลาดอาวุโสได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลตั้งกล่าว เนื่องจากนักการตลาด 55% มีแนวคิดที่ไม่สอดคล้องกับการเตรียมความพร้อม การเรียนรู้ การเพิ่มทักษะเพื่อรับมือกับความเสี่ยงและเทคโนโลยีใหม่ ๆ

ผลจากการสำรวจครั้งนี้เป็นสัญญาณอันตรายสำหรับ CMO เนื่องจากสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว แนวคิดและการปฏิบัติที่ไม่สอดคล้องกับการรับมือ อีกทั้งยังมีส่วนทำให้พนักงานหมดไฟในการทำงานและตัดสินใจลาออก ส่งผลให้องค์กรต้องสูญเสียบุคคลากร อิลิยานา ฮัดจิสโตยาโนวา ผู้อำนวยการและที่ปรึกษา Gartner Marketing Practice กล่าวว่า “CMO ต้องมุ่งเน้นกลยุทธ์ด้านการจัดหาบุคลลากร การพัฒนาทักษะและการจัดการกับความเสี่ยงเพื่อให้พนักงานพร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลง

แม้ว่าในปีที่ผ่านมาการใช้ Generative AI จะเพิ่มมากขึ้น แต่ผู้ใช้จำนวนมากยังคงเป็นกังวลเกี่ยวกับความไม่แม่นยำของ Stack นอกจากนี้ ยังมีผู้บริหารที่มีนโยบาย “คงความคิดสร้างสรรค์โดยปราศจาก Generative AI” เพื่อสร้างความแตกต่างอีกด้วย

ข้อมูลจากการสำรวจ AI Opportunity Amid Talent Turmoil: 2023 Marketing Talent Survey

  • ผู้นำด้าน Martech 405 คน เดือนพฤษภาคม – มิถุนายน     พ.ศ. 2566
  • นักการตลาด     627 คน เดือนสิงหาคม    – กันยายน     พ.ศ. 2566
  • ผู้บริหารธุรกิจ       822 คน เดือนกันยายน    – พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

ที่มา: https://www.marketingdive.com/news/generative-ai-creates-high-rates-job-uncertainty/708844/

RECOMMEND