AI Technology

J-Startup

22.03.2024

Start-Up ญี่ปุ่น คิดค้นนวัตกรรม AI จากแนวคิด “วิวัฒนาการ”

Sakana AI หรือ Start-Up ด้าน AI จากกรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ได้คิดค้นแบบจำลอง AI อย่างเรียบง่าย 3 แบบ จากแนวคิดวิวัฒนาการและการคัดสรรทางธรรมชาติ ช่วยให้การพัฒนา AI รวดเร็วขึ้นและประหยัดค่าใช้จ่าย

– แบบจำลองภาษาขนาดใหญ่
– แบบจำลองจากภาพเป็นข้อความ
– แบบจำลองการสร้างภาพ

Algorithm ของ Sakana เป็นแบบ Open-source AI models ที่ได้รับแรงบรรดาลใจจากการผสมพันธุ์เพื่อผลิตลูกหลานกว่า 1000 ตัว โดย Algorithm “วิวัฒนาการ” จะคัดสรรตัวที่มีความสมบูรณ์ที่สุดมาผสมพันธุ์เพื่อสร้างลูกหลานรุ่นถัดให้ตรงตามเป้าหมายของนักพัฒนา

กลไกนี้ใช้เทคนิคที่เรียกว่า Merging หรือ การผสมรวม โดยนักพัฒนาจะรวม AI models ทั้ง 2 แบบเข้าด้วยกัน เพื่อสร้าง Model ใหม่ ทั้งนี้นักพัฒนายังจำเป็นต้องรวมกลไกด้วยตนเอง

การพัฒนาแบบเก่าอาจใช้เวลาหลายเดือนและเงินทุนหลายล้านเหรียญสหรัฐ แต่ Sakana ได้พัฒนา Model ทั้ง 3 แบบขึ้นภายใน 1 วัน ด้วยต้นทุนที่ประหยัด เมื่อเทียบกับการการพัฒนาโมเดลภาษาขนาดเดียวกัน โดยมุ่งเน้นการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ที่มีประสิทธิภาพสูงกว่า GPT-3.5 ของ Open AI เฉพาะทาง ถือเป็นการสร้างโอกาสใหม่ในการแข่งขันเพื่อเป็นผู้นำด้าน Generative AI ระดับโลกอีกด้วย

อย่างไรก็ตาม การทดสอบและการทำงานของโมเดล AI มีค่าใช้จ่ายและใช้ฮาร์ดแวร์ที่มีความซับซ้อน เช่น หน่วยประมวลผลกราฟิก GPU ของ Nvidia โดยบริษัท Start-up ต้องระดมเงินหลายพันล้านสหรัฐเพื่อแข่งขันกับบริษัทด้านเทคโนโลยีขนาดใหญ่ เช่น ผู้สนับสนุน OpenAI อย่าง Google Meta และ Microsoft

ที่มา: https://asia.nikkei.com/Business/Technology/Japanese-startup-generates-AI-models-from-evolutionary-process

RECOMMEND