Construction project management software

Digital

02.04.2024

KANNA เทคโนโลยีเปิดโลก Digital Transformation วงการก่อสร้าง กับหลักคิด Unlock Your Value

ปัญหาของอุตสาหกรรมก่อสร้างที่ทั่วโลกกำลังเผชิญ โดยเฉพาะในประเทศไทยซึ่งเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเต็มตัว คือ การขาดแรงงาน และต้นทุนการผลิตสูง หลายบริษัทนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยแก้ไข ทำ Digital Transformation สร้างนวัตกรรมมาขจัดปัญหา หนึ่งในเทคโนโลยีนั้น คือ KANNA ของบริษัท Aldagram สตาร์ทอัปสัญชาติญี่ปุ่น ที่ช่วยบริหารจัดการโครงการก่อสร้างให้เป็นไปอย่างเต็มประสิทธิภาพมาแล้วมากกว่า 30,000 บริษัท จาก 10 กว่าประเทศทั่วโลก หลังเปิดตัวเมื่อ พ.ศ. 2562

KANNA คือ แอพพลิเคชั่นช่วยบริหารจัดการโครงการก่อสร้าง ที่ทำงานง่าย สามารถสั่งงานด้วยสมาร์ทโฟนเพียงแอพฯ เดียว ส่วนรายละเอียดเป็นอย่างไร บทความนี้เรามีตัวแทนจาก Aldagram lnc. มาพูดคุยกัน ซึ่งไม่เพียงกล่าวถึงเทคโนโลยี แต่ยังชวนให้ตระหนักถึงสถานการณ์ก่อสร้างในไทยอีกด้วย

สถานการณ์ก่อสร้างไทย
กับ คุณสุขสันต์ ยุทธวรศิษย์ Business Development Manager Aldagram lnc.
“แนวโน้มการก่อสร้างในประเทศไทย ณ ปัจจุบัน ข้อมูลจากการวิจัยของธนาคารกรุงศรีอยุธยา วิเคราะห์ว่า พ.ศ. 2567 – 2569 มูลค่าการก่อสร้างน่าจะมีอัตราการขยายตัวอยู่ที่ 3-4% ต่อปี และจะเพิ่มขึ้นทุกปี”

“ทั้งนี้แม้การก่อสร้างมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น แต่ปัญหาก็มีมากเช่นกัน นั่นคือ หนึ่ง. การขาดแคลนแรงงาน ทั้งจากคนไทยเอง หรือแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้าน เพราะจำนวนประชากรลดลง โดยสถิติการเกิดและเสียชีวิตในประเทศไทย พ.ศ.2527 – 2565 ระบุว่า การเกิดลดลงอย่างต่อเนื่อง จาก พ.ศ. 2527 – 2539 นั้นเกิดปีละประมาณ 1 ล้านคน แล้วลดลงเรื่อย ๆ โดย พ.ศ. 2565 มีเกิดเพียง 500,000 คนเท่านั้น ในส่วนข้อมูลการตาย ก็เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ สวนทางกับการเกิด พบว่า พ.ศ. 2527 เสียชีวิตประมาณ 200,000 คน พอมา พ.ศ. 2565 นั้น เสียชีวิต ประมาณ 600,000 คนด้วยกัน สอง. ต้นทุนการก่อสร้างเพิ่มขึ้น ทั้งค่าแรง และวัสดุ”

“ต่อมา เมื่อเราขาดแคลนแรงงาน ก็จะส่งผลให้ประสิทธิภาพของแรงงานไทยลดลง และมีแนวโน้มที่จะลดลงต่อไปเรื่อย ๆ ด้วยครับ”

“ส่วนปัจจัยสุดท้าย เป็นสิ่งที่เราไม่สามารถที่ควบคุม หรือกำหนดเองได้ นั่นคือ ค่าจ้าง และต้นทุนที่สูงขึ้นในทุก ๆ ปี โดย Data source จากศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ หรือ REIC ระบุว่า ดัชนีค่าก่อสร้างตั้งแต่ พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2566 นั้นปรับสูงขึ้นเรื่อย ๆ แบ่งเป็นส่วนของวัสดุก่อสร้าง 60% ค่าจ้าง 20% และอื่น ๆ อีก 20%”

“จากปัจจัยที่ยกมา เราอาจจะไม่สามารถคอนโทรล หรือควบคุมได้ แต่สิ่งที่เราสามารถปรับปรุง หรือเข้ามาช่วยเหลือได้ ก็คือ Digital Transformation หรือ Project management Software”

KANNA แอพพลิเคชั่นเปิดทางสู่ Digital Transformation
กับ คุณสุนันทา ธรรมจักร์ Custermer Success Manager Aldagram lnc.

“เมื่อพูดถึง Digital Transformation การนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้งานในองค์กร ส่วนมากจะไปมองเป็นเรื่องยิ่งใหญ่ ทั้งที่จริงแล้ว การทำ Digital Transformation เป็นเรื่องเล็ก อย่างที่เรากำลังทำกันในตอนนี้ ก็แทบกลายเป็น Digital Transformation เกือบทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการส่งอีเมล การทำ Excel หรือแม้การทำงานบนระบบคลาวด์ เพียงแต่เราไม่รู้ตัว ฉะนั้นจึงขอแบ่ง ดิจิตอล ทรานฟอร์เมชั่น เป็น 2 ส่วน”

หนึ่ง. Basic Technology การจะ Digital Transformation จริง ๆ แล้ว เราไม่จำเป็นจะต้องทำทีเดียวทั้งระบบ ค่อย ๆ ทำไปตามกำลังที่มี ทำไปตามบุคลากรที่มี หรือตามต้นทุนที่มี ค่อย ๆ ทำไปทีละนิดก็ได้ค่ะ เช่น เก็บข้อมูล Data ต่าง ๆ ไว้บนคลาวด์ หรือเลือกใช้แอพพลิเคชั่นเข้ามามีบทบาทมากขึ้น เป็นต้น ซึ่งจริง ๆ เรื่องพวกนี้ หลายองค์กรก็ทำอยู่แล้ว เพียงแต่ไม่รู้ตัว ใช้แอพพลิเคชั่นในการ work from home หรือใช้ในการประชุม ช่วงโควิด-19 ที่ผ่านมา เราก็ใช้แอพพลิเคชั่นช่วยทำงานกันมากขึ้นอยู่แล้ว”

สอง. Advance Technology ส่วนนี้เป็นขั้นตอนที่สูงขึ้น ถึงอย่างไรในอนาคตก็ต้องยกระดับ เพราะมีเรื่องของ AI เขามาเกี่ยวข้องมากขึ้น มีการเก็บข้อมูลมากขึ้น ข้อดีของการมี Data จำนวนมาก คือ ได้เปรียบคู่แข่ง”

“การทำ Digital Transformation เอื้อประโยชน์ต่อการทำงานด้านก่อสร้างอย่างไร ขอยกตัวอย่างแอพฯ KANNA นะคะ”

“KANNA เกิดจากซอฟต์แวร์ด้านอุตสาหกรรมก่อสร้าง เอื้อประโยชน์ 6 ด้านด้วยกัน ได้แก่
1. ประสิทธิภาพการทำงานเพิ่มขึ้น
2. แก้ไขปัญหาแรงงานขาดแคลนได้
3. ถ่ายทอดเทคนิคการทำงานได้
4. มีความปลอดภัยของข้อมูล
5. เสริมสร้างความสามารถในการแข่งขัน
และ 6. ลดการปล่อยการ CO2”

“ประโยชน์ทั้ง 6 ประการนี้ KANNA จะช่วยในการวางแผนการทำงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของงาน ลดต้นทุน และแก้ไขปัญหาแรงงานขาดแคลน รวมทั้งมีองค์ความรู้ในการทำงาน เทคนิคต่าง ๆ ให้กับบุคลากรได้ การเก็บข้อมูลก็เป็นดิจิตอล ซึ่งปลอดภัยกว่าการเก็บบนกระดาษเหมือนอดีต ที่นอกจากเสี่ยงข้อมูลรั่วไหลแล้ว ยังค้นหายาก แล้วการเก็บข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ ก็ช่วยสร้างความสามารถในการแข่งขันด้วย เพราะในอนาคตข้อมูลเป็นสิ่งสำคัญ และสุดท้าย การลดใช้กระดาษ การวางแผนการทำงานอย่างเป็นระบบ ทำให้ไม่ต้องเดินทางเข้าพื้นที่ก่อสร้างบ่อย จึงทำให้ช่วยลดก๊าซ CO2 ส่วนนี้เป็นข้อดีแฝง ที่หลายคนอาจมองข้ามไป”

อุปสรรคของการ ปิดกั้น Digital Transformation ขององค์กร
แม้การ Digital Transformation เป็นเรื่องใกล้ตัว แต่คุณสุนันทากล่าวว่า มีอุปสรรคขวางกั้นอยู่ 4 ประการด้วยกัน

1. Tools ที่ใช้มากเกินไป จนไม่รู้จะใช้เครื่องมือไหนที่เหมาะกับการใช้งานค่ะ จากประสบการณ์ที่เจอ บางแห่งส่งข้อมูลกันทั้งทางไลน์ อีเมล และไลน์กลุ่ม ทำให้สับสน”

2. ขาดการวางแผนที่ชัดเจน การนำ Digital Transformation เข้ามาใช้ในองค์กรจำเป็นต้องมีการวางแผนที่ชัดเจน หากไม่มีการวางแผนก็จะเกิดความสับสนในเครื่องมือ และการใช้งาน ถ้าในองค์กรไม่มีผู้เชี่ยวชาญ แนะนำว่าหารือที่ปรึกษาจากบริษัทที่ดำเนินกิจการด้านนี้ก็จะเหมาะค่ะ”

3. ขั้นตอนที่ซับซ้อน รายละเอียดในแต่ละขั้นตอนมากและซับซ้อน บางครั้งองค์กรก็เลือก software ที่ซับซ้อน ไม่เหมาะกับบุคลากรมาใช้ ฉะนั้นต่อให้เครื่องมือดีแค่ไหน แต่ถ้าพนักงานใช้ไม่เป็นก็ไม่ประสบความสำเร็จ”

4. In-house development มากเกินจำเป็น ทำให้เกิดค่าใช้จ่ายมากมาย รวมถึงค่าบำรุงรักษาระบบด้วยเช่นกัน อย่างที่กล่าวเสมอ Digital Transformation ไม่จำเป็นต้องเริ่มจากสิ่งยิ่งใหญ่ ค่อย ๆ ทำ เพราะถ้าจัดเต็มมาเยอะแล้วใช้ไม่ครบ มันมีค่าบำรุง ค่าพนักงานดูแล เพิ่มเข้ามาเหมือนกัน”

“KANNA คือ แอพพลิเคชั่นที่ออกแบบมาขจัดปัญหาทั้ง 4 ประการที่ยกมา เพราะใช้งานง่าย ดูแลง่าย ติดต่อสื่อสารเป็นเอกภาพ จัดเก็บเอกสารมีประสิทธิภาพ สร้างรายงานได้สะดวก มี Project Management Software ที่ติดตามงานได้จากระยะไกล ลดการเดินทางเข้าพื้นที่หน้างานได้ เพราะบริษัทบางแห่งตั้งอยู่กรุงเทพฯ แต่พื้นที่งานอยู่เชียงใหม่ เป็นต้น”

KANNA กับเสียงตอบรับ
คุณสุนันทา ยกกรณี Success case จากผู้ใช้ KANNA ว่า

“1. บริษัท Project Planning Service PCL (PPS) ใช้ KANNA เพื่อติดตามสถานะโครงการ แบบเรียลไทม์”

“2. บริษัท Thai Solar Energy PCL ใช้ KANNA เพื่อติดตามสถานะโครงการจัดการและจัดเก็บรูปภาพ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง”

“3. บริษัท Thai Nishimatsu ใช้ KANNA เพื่อการสื่อสารและรายงานประจำวัน เน้นเรื่องความปลอดภัยของข้อมูล”

“4. บริษัท SK KAKEN (Thailand) Co.,Ltd. ใช้ KANNA เพื่อจัดการและจัดเก็บรูปภาพ และจัดการของบุคลากร”

“และ 5. บริษัท Lifestyle Techologies Co., Ltd. ใช้ KANNA เพื่อมอบหมายงานและการจัดการงานของพนักงานออนไซต์ ค่ะ”

ภาพรวมของอนาคตเทคโนโลยี Construction Tech
“เราเห็นอยู่แล้วว่าในอนาคตปัญหาแรงงานจะเป็นอย่างไร ฉะนั้นอุตสหกรรมก่อสร้างกระทบแน่ ๆ ปัจจุบันหลายองค์กรนำ Digital Transformation มาใช้แทบ 70% หรือ 80% แล้ว ซึ่งเทคโนโลยีด้านนี้มีความสำคัญ ฉะนั้นอย่ามัวคอยปรับทีเดียว เพราะเราสามารถค่อย ๆ เปลี่ยนได้ตามกำลังความสามารถ ซึ่งจะช่วยพัฒนาความสามารถของบริษัทได้ดียิ่งขึ้นค่ะ” คุณสุนันทากล่าวทิ้งท้าย

*********

ICHI Construction DX Seminar

ท่านสามารถเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ครั้งนี้ได้ตามรายระเอียดวันและรอบเวลา ดังนี้

รอบแรก
วันที่ 18 เมษายน 2567 เวลา 10.00 – 11.30 น.

รอบ Re-run 1
วันที่ 23 เมษายน 2567 เวลา 15.00 – 16.30 น.

รอบ Re-run 2
วันที่ 27 เมษายน 2567 เวลา 10.00 – 11.30 น.

ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ฟรี คลิก
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_UBtn-VIuRk-HqM0jw7S_gA

RECOMMEND