AI Technology

31.05.2024

AI จะทำให้โปรแกรมเมอร์ตกงานหรือไม่?

ในยุคดิจิทัลที่เทคโนโลยีก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในหลายๆ ด้านของชีวิตประจำวัน รวมถึงในวงการอุตสาหกรรมต่างๆ หนึ่งในคำถามที่หลายคนกังวลคือ AI จะส่งผลกระทบต่อการจ้างงานของโปรแกรมเมอร์หรือไม่

AI กับการพัฒนาโปรแกรม
AI มีศักยภาพในการช่วยพัฒนาโปรแกรมให้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น เครื่องมือ AI เช่น GitHub Copilot หรือ OpenAI Codex สามารถช่วยเขียนโค้ด ทำการแก้ไข และตรวจสอบความถูกต้องของโค้ดได้อย่างมีประสิทธิภาพ เครื่องมือเหล่านี้สามารถลดเวลาและความพยายามที่โปรแกรมเมอร์ต้องใช้ในการเขียนโค้ดซ้ำๆ หรือแก้ไขปัญหาเล็กๆ น้อยๆ

ข้อดีของ AI สำหรับโปรแกรมเมอร์
– เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน: AI ช่วยลดภาระงานที่ซ้ำซ้อน ทำให้โปรแกรมเมอร์สามารถโฟกัสไปที่งานที่ซับซ้อนและต้องการความคิดสร้างสรรค์มากขึ้น
– การเรียนรู้และพัฒนา: โปรแกรมเมอร์สามารถใช้ AI เพื่อเรียนรู้วิธีการเขียนโค้ดที่มีประสิทธิภาพและดีที่สุด รวมถึงการได้รับคำแนะนำที่ดีจาก AI
– เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ: AI สามารถช่วยตรวจสอบโค้ด หา bug และเสนอการแก้ไขที่เหมาะสม ช่วยให้โค้ดมีคุณภาพสูงขึ้น

ข้อเสียและความท้าทาย
– การทดแทนงานบางประเภท: งานที่มีลักษณะซ้ำซ้อนและสามารถเป็นอัตโนมัติได้อาจถูกทดแทนโดย AI ซึ่งอาจทำให้โปรแกรมเมอร์ที่ทำงานในลักษณะนี้เสี่ยงต่อการตกงาน
– การพึ่งพาเทคโนโลยี: การใช้ AI มากเกินไปอาจทำให้โปรแกรมเมอร์ขาดการฝึกฝนทักษะพื้นฐาน และอาจสูญเสียความสามารถในการแก้ปัญหาด้วยตนเอง
– ความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว: การใช้งาน AI อาจเสี่ยงต่อการละเมิดความปลอดภัยของข้อมูลและความเป็นส่วนตัว หากไม่มีการควบคุมและบริหารจัดการที่ดี

AI มีศักยภาพในการเปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานของโปรแกรมเมอร์ในหลายๆ ด้าน ทั้งในการเพิ่มประสิทธิภาพและลดภาระงานที่ซ้ำซ้อน อย่างไรก็ตาม AI ก็มีความเสี่ยงที่อาจทำให้โปรแกรมเมอร์บางส่วนต้องตกงานหากพวกเขาไม่ปรับตัวและพัฒนาทักษะใหม่ๆ ที่จำเป็นในยุคของ AI

การเตรียมพร้อมและการพัฒนาทักษะอย่างต่อเนื่องเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้โปรแกรมเมอร์สามารถอยู่รอดและเจริญเติบโตในยุคที่เทคโนโลยี AI กำลังเข้ามามีบทบาทสำคัญในวงการซอฟต์แวร์และการพัฒนาโปรแกรม

 

RECOMMEND