08.11.2022

“ICHI Special Edition / feat. DigiTech ASEAN Thailand 2022”

“Innovation and recovery after Covid-19 disaster”

หนึ่งในแนวคิดที่ได้รับการแนะนำอย่างรวดเร็วในหลายบริษัท เช่นเดียวกับแนวคิดการทำ Digital Transformation นั่นคือ SaaS (Software as a Services) ซึ่งหมายถึงซอฟต์แวร์ที่ให้บริการบนระบบคลาวด์
ตาม “แบบสำรวจเกี่ยวกับการใช้ SaaS” ที่จัดทำโดยบริษัทญี่ปุ่นชื่อว่า LegalForce พบว่า 70% ของบริษัททั้งหมดให้ความคิดเห็นว่า SaaS ช่วยทำให้การทำ Digital Transformation เกิดความความก้าวหน้า

เปิด 3 สาเหตุ ทำไมควรใช้ SaaS ทำ Digital Transformation
1.บริษัทต่าง ๆ จำเป็นต้องปรับตัวได้ดีในระยะเวลาอันสั้น เพื่อตอบสนองต่อตลาดและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว
2.การพัฒนาแพลตฟอร์มเพื่อใช้ big data ภายในองค์กรเป็นไปได้ยากมาก SaaS จึงกลายเป็นตัวเลือกที่มีโอกาสเกิดขึ้นจริงได้มากกว่า
3.สิ่งสำคัญ คือ เราจำเป็นต้อง “ซื้อเครื่องมือมูลค่าสูงด้วยราคาถูกและใช้ได้นาน” แทนการ “ซื้อเครื่องมือมูลค่าสูงด้วยราคาแพง”

การทำ Digital Transformation ด้วย Cloud Services ถือเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งสำหรับ SMEs ในไทย
ขอเชิญมาพบกับ 7 บริษัทผู้ให้บริการคลาวด์และบริการ SaaS ที่ ICHI Pavilion ในงาน DigiTech ASEAN Thailand 2022 พร้อมศึกษาตัวอย่างความสำเร็จจำนวนมากจากการใช้บริการ SaaS เพื่อทำให้เกิดการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานอย่างต่อเนื่อง ตามแนวคิดของ “Kaizen”

1.ศูนย์รวม Business Solutions เพื่อธุรกิจที่ยั่งยืน by DigiTech ASEAN Thailand

2. DigiTech ASEAN Thailand ศูนย์รวมความยิ่งใหญ่ด้าน IT

3. SaaS ตัวช่วยธุรกิจไทย ยิ่งปรับตัวได้ไว ความสำเร็จยิ่งใกล้เข้ามา

4. KANNA – SOFTWARE จัดการโครงการบน CLOUD ซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านอุตสาหกรรมก่อสร้าง

5. TEACHME BIZ – TOOLS สำหรับสร้างคู่มือการทำงานที่มีประสิทธิภาพ และคำนึงถึงปัจจัยสำคัญต่าง ๆ

6. CLASSMETHOD – ให้บริการปรึกษา วางแผน และติดตั้งระบบบน AWS CLOUD SERVICE การันตีด้วยรางวัล “AWS SERVICES PARTNER OF THE YEAR JAPAN”

7. KANNA แอปที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพงานบริหารโครงการก่อสร้าง

8. Post Show Video Report