SaaS/Cloud Services

Marketing

Digital

Software for Business

10.06.2024

【Manufacturing DX】การประยุกต์ใช้ข้อมูลและปรับปรุงรูปแบบการสื่อสารทางธุรกิจ ทำให้ยอดขายเพิ่มเป็น 2 เท่า

เมื่อเดือนมีนาคม 2024 บริษัท Cybozu, Inc. ผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ซึ่งเป็นระบบการทำงานบนคลาวด์ชื่อ “Kintone” ได้ก่อตั้งบริษัทในประเทศไทยสำเร็จ โดยผู้นำทีมจากประเทศไทย คือ คุณน้ำยา วายุภาพ ผู้ผ่านประสบการณ์การทำงานอย่างมากมายในการปรับปรุงธุรกิจ และมีส่วนร่วมในหลากหลายอุตสาหกรรมในญี่ปุ่น แม้แต่ในอุตสาหกรรมของไทยที่ประสบปัญหาด้านประสิทธิภาพของการสื่อสาร หรือยังใช้การจัดการงานแบบอนาล็อก เช่น การทำงานเอกสารด้วยกระดาษ ก็ยังเลือกที่จะปรับปรุงประสิทธิภาพงานโดยใช้เทคโนโลยี DX

ในวงการอุตสาหกรรมการผลิตของประเทศไทย มีปัญหาแบบไหนบ้าง
มีหลายกรณีด้วยกัน เช่น ไม่สามารถใช้ข้อมูลที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องให้เกิดประโยชน์ได้ ไม่มีวิธีการนำมาวิเคราะห์หรือวิธีการจัดการกับข้อมูลที่เพิ่มนั้นให้มีประสิทธิภาพ การใช้งานข้อมูลด้วยวิธีอนาล็อกแบบกระดาษหรือการใช้ Excel ไม่เพียงแต่ทำให้ใช้ข้อมูลได้ยากลำบาก แต่ยังมีกระบวนการหลายขั้นตอนในการจัดการข้อมูลอีกด้วย

อีกทั้งปัญหาการสื่อสารเกี่ยวกับธุรกิจโดยพึ่งพาเครื่องมือต่างๆ เช่น เครื่องมือแชทแบบไม่เสียเงินหรืออีเมล ไม่สามารถย้อนกลับไปดูประวัติที่เคยคุยกันไว้ หรือในการทำหนึ่งโครงการ กลับมีอีเมลที่เคยพูดคุยกันกระจายอยู่หลายแห่ง ซึ่งเป็นหนึ่งในอุปสรรคของการพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ

จุดเด่นของ Kintone
นับตั้งแต่เปิดตัวในปี 2012 Kintone ได้ถูกนำไปใช้มากกว่าสามหมื่นบริษัททั่วโลก ทั้งในประเทศญี่ปุ่นและประเทศอื่นๆ สิ่งที่ทำให้ได้รับความนิยม คือ มีความอิสระสูง ทุกคนสามารถควบคุมปรับแต่งด้วยตัวเองได้โดยไม่จำเป็นต้องมีความรู้ด้านการเขียนโปรแกรม อีกทั้งมีความยืดหยุ่นสูงในการเชื่อมโยงกับซอฟต์แวร์อื่นๆ ทำให้สามารถจัดการรวมศูนย์ข้อมูลได้ และสะดวกต่อการประยุกต์ใช้ข้อมูล นำไปวิเคราะห์ได้ง่าย

แม้แต่ในเมืองไทย Kintone ก็ถูกนำไปใช้ในหลายองค์กรเรียบร้อยแล้ว แน่นอนว่าเป็นองค์กรญี่ปุ่นในไทยและยังมีองค์กรของไทยนำไปใช้มากขึ้นด้วย นอกจากนั้นยังช่วยเพิ่มยอดขายได้เป็น 2 เท่า เนื่องจาก Kintone เข้าไปช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานและประสิทธิผลทางธุรกิจ นับเป็นเครื่องมือที่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับองค์กรไทยที่กำลังรู้สึกได้ถึงความด้อยประสิทธิภาพในการทำงานแบบอนาล็อกอย่าง Excel หรือกระดาษ ที่ไม่สามารถนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ได้เต็มที่

จุดมุ่งหมายของการก่อตั้งบริษัทในไทย
ด้วยความร่วมมือขององค์กรที่เป็นพาร์ทเนอร์ ทำให้ขยายกิจการในประเทศไทยได้เมื่อต้นปี 2010 และได้ตัดสินใจก่อตั้งเป็นบริษัทย่อย เพื่อมุ่งหวังให้บริการได้สะดวกยิ่งขึ้นในการช่วยแก้ไขปัญหางานขององค์กรญี่ปุ่นและองค์กรไทย ผู้มองเห็นความเป็นไปได้มากมายในตลาดไทย

นับจากนี้ไปทั้งบุคลากรและงบประมาณจะเข้มแข็งขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ เราต้องการสร้างพื้นที่เสมือน คล้ายร้านเสริมสวยที่สามารถช่วยแก้ปัญหา มีส่วนร่วมกับลูกค้าอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นโดยใช้ทรัพยากรข้อมูลนี้

Related Articles

RECOMMEND