SaaS/Cloud Services

Big Data

Software for Business

Data Analytics

10.06.2024

【Manufacturing DX】ถูกนำไปใช้งานมากกว่าหมื่นบริษัท! ช่วยทำให้เป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล โดยไม่จำเป็นต้องมีความรู้เฉพาะทางและช่วยลดความยุ่งยากได้

ในวงการอุตสาหกรรม มีปัญหาที่เกิดขึ้นเสมอ คือ เราจะนำข้อมูลที่สะสมมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างไร บริษัท WingArc1st (สำนักงานใหญ่ในกรุงโตเกียว) ที่มีวิธีการแก้ปัญหาในที่ปฏิบัติงานและส่งเสริมการประยุกต์ใช้ข้อมูลผ่านทางซอฟต์แวร์และบริการ เริ่มขยายธุรกิจผ่านองค์กรพันธมิตรในพื้นที่ตั้งแต่ปี 2019 โดยใช้ซอฟต์แวร์หลักๆ 2 อย่าง ได้แก่ Dr. Sum ที่ประยุกต์ใช้และรวบรวมข้อมูลธุรกิจต่างๆ ตั้งแต่ข้อมูลจากที่ผลิต ข้อมูลบัญชี ข้อมูลงานทั่วไป MotionBoard ที่นำข้อมูลที่เก็บมาแปลงเป็นสิ่งที่ทำให้มองเห็นได้ชัดเจน ซึ่งอยู่ภายใต้สถานการณ์ที่องค์กรในพื้นที่ต่างให้ความสนใจในการแปลงข้อมูลเป็นดิจิทัล

“นี่เป็นเครื่องมือช่วยสนับสนุนองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล คอยพัฒนาความสามารถของสถานประกอบการที่ไม่เพียงแต่เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานเท่านั้น” กล่าวอธิบายโดยคุณ Keisuke Yuhara ผู้จัดการระดับภูมิภาคอาเซียน

ใช้ซอฟต์แวร์นำเสนอการแก้ปัญหาแบบใดอยู่?
ข้อมูลต่างๆ มีความจำเป็นต่องานสำหรับไซต์การผลิต แต่ในการทำข้อมูลเหล่านั้นเกิดจากความพยายามมากมาย ตัวอย่างเช่น ในการรวบรวมข้อมูลจากระบบต่างๆ ถูกจัดการด้วยมือจนเป็นเรื่องปกติ อาจเป็นสิ่งที่ระดับผู้บริหารมองไม่เห็น เพราะในความจริงแล้ว เวลาที่ใช้ไปในการจัดทำข้อมูลสามารถทำให้เกิดความเครียด ทำให้ผู้บริหารรู้สึกไม่พอใจจากการใช้เวลานานกว่าข้อมูลจะสามารถนำมาใช้ได้

สิ่งที่เข้ามาช่วยตรงนี้ได้ คือ Dr.Sum และ MotionBoard สำหรับ Dr.Sum เป็นซอฟต์แวร์ช่วยจัดการข้อมูลที่ทำให้ผู้ใช้งานสามารถใช้งานได้ง่าย ช่วยรวมข้อมูลที่กระจัดกระจายให้เป็นหนึ่งเดียว สามารถดึงข้อมูลที่จำเป็นจาก Excel ที่คุ้นเคยได้ ช่วยลดเวลายุ่งยากได้อย่างมาก ขณะที่ MotionBoard ช่วยแสดงผลในแบบทำให้เห็นภาพให้เข้าใจข้อมูลที่เก็บมาได้ง่ายและมีการแจ้งเตือนการเปลี่ยนแปลงอัตโนมัติ ทำให้การแชร์ข้อมูลทำได้รวดเร็วและง่ายดายและช่วยกำหนดความตั้งใจในภาพรวมขององค์กรได้อย่างราบรื่น

การเปลี่ยนแปลงที่สามารถคาดหวังได้จากการนำมาใช้
การเตรียมความพร้อมสภาพแวดล้อมการทำงานให้ใช้ข้อมูลง่ายนั้นไม่ใช่เพียงแค่เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน แต่ยังส่งผลต่อการพัฒนาแรงจูงใจให้พนักงานด้วย ในขณะที่ค่าจ้างในไทยที่สูงขึ้นโดยเฉลี่ย เราสามารถทุ่มเทให้กับการสร้างสภาพแวดล้อมที่ให้สมาชิกเต็มที่กับงานที่มีคุณค่ามากขึ้นได้ เครื่องมือที่ช่วยจัดการข้อมูลภายในบริษัทโดยรวบรวม วิเคราะห์ ทำให้มองเห็นเป็นรูปธรรม เป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับการตัดสินใจในงานบริหารระดับสูงขององค์กรที่ผ่านมาได้ โดยเฉพาะสำหรับองค์กรอเมริการหรือยุโรปที่มีความโดดเด่นด้านการบริหารแบบบนลงล่าง แต่สำหรับญี่ปุ่นมีวัฒนธรรมการบริหารแบบล่างขึ้นบนยังฝังรากลึก ผู้คนที่ทำงานร่วมแสดงความคิดเห็นกันและช่วยกันสร้างงานจากสถานปฏิบัติงาน นั่นคือจุดแข็งขององค์กรแบบญี่ปุ่น ผลิตภัณฑ์ที่พวกเรานำเสนอเป็นสิ่งที่พัฒนาให้เข้ากับวัฒนธรรมแบบล่างขึ้นบนและช่วยสนับสนุนองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลมากกว่า 7,500 บริษัท

Related Articles

RECOMMEND